„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Šimtas metų su gerais žmonėmis

Kitoje gatvės pusėje, priešais Olgos Macienės trobą, stovi buvusi mokykla. Tenai tylu, visiškai jokio garso. Net vėjas nešnarina žeme rudenio lapų. Dažnai Olga pagauna save, kad žiūri į tą pastatą ir laukia, kada prasidės pertrauka. Bet ji nebeprasideda... - Aš vis pasigendu pertraukų, - prisipažįsta. - Tiek čia buvo gyvybės, tiek klegesio! Netgi po to, kai išėjo į pensiją, jos…

Daryti dailiai yra pats įdomumas!

Suktais, iš raudonų plytų sumūrytais laiptais lipame aukštyn iki Šilalės bažnyčios pastogės. Paskui jau po pat stogu iš lentų sudėtais pastoliais Zigmas veda patamsiais į didelį kambarį, kur tiksi laikrodžio mechanizmas. Su Zigmu Bagdžiūnu susipažinome Vlado Statkevičiaus muziejuje, kur atidaryta jo laikrodžių kolekcijos paroda. O jis, pasirodo, dar ir bažnyčios laikrodininkas! Bažnyčios laikrodininkas Niekada nemaniau, kad laik­rodžio mechanizmas gali būti…

Šilalės krašto litvakai: apsukrūs verslininkai, amatininkai ir šviesuoliai

Europos žydų kultūros dienos metu šilališkiai ne­ma­žai sužinojo apie mūsų krašte kadaise gyvenusią žydų bendruomenę. Pasirodo, kai kuriuose miesteliuose ­anuo­met žydų gyveno beveik tiek pat, kiek ir lietuvių. Tik jų dėka klestėjo verslas, amatai, švietėsi visuomenė. Kuo buvo garsūs Benskė, Šepškė, Maušas ar Lakmonas, plačiau papasakojo rajono moksleiviai bei jų mokytojai. Dar išsamesnių faktų pažėrė istorikas Hektoras Vitkus. Verslininkai iš…

Pagerbėme kraštietę jubiliatę

Rugsėjo 13 d. Pajūralio bibliotekoje pa­minėtas Stasės Vanagaitės – Peterso­nie­nės, gimusios Šakėnų kaime, 100-asis jubiliejus. Šventę pradėjo Albi­no ir Aldutės Rimkų šeimyninis duetas. Jubiliatė nuo 1998 metų vadovauja Ame­ri­kos lietuvių ra­šytojų draugijai, kuri buvo įkurta 1932-aisiais Lietuvoje. Kai Antrojo pasaulinio karo metais ji iširo, rašytojai bei kūrėjai, emigravę iš Lietuvos, susitelkė Čikagoje, kur iki šių dienų puoselėja nacionalines ver­tybes. Pajūralio…

Vladas Vitkauskas: „Mes visi turime savo gyvenimo Everestą“

Vasara – švenčių bei renginių metas. O patirtos ge­ros akimirkos dar ilgai kelia malonius prisiminimus. Šią vasarą kaip niekada daug pagarbos ir lankytojų sulaukė mūsų Medvėgalis: Pasaulio žemaičių die­noms skirti renginiai šurmuliavo būtent jo papėdėje. Liepą vyko pėsčiųjų žygis „Žemaitijos piliakalniais ir kūlgrindomis“, sulaukęs ne tik kone 400 dalyvių, bet ir žmogaus-legendos, garsaus nuo Viduklės kilusio alpi­nisto Vlado Vitkausko. Jis…

Žydų kultūros pėdsakais

Antrasis pasaulinis karas ne tik perbraižė Europos žemėlapį, bet ir sunaikino iki jo veikusią gyvybingą žydų bendruomenę. Ši tragedija neaplenkė ir Šilalės krašto – nuo XVII a. klestėjusi žydų kultūra, aktyvus gyvenimas gimnazijose, spaustuvėse, bankuose, ligoninėse, sinagogose bei parduotuvėse dramatiškai nutrūko 1941 m. 1923 m. gyventojų surašymo duomenimis, Lietuvoje (be Vilniaus krašto) gyveno beveik 154 tūkstančiai žydų. Holokausto (taip įvardijamas…

„Eisime abu. Pavargome, bet eisim...“

Tai eilutės iš Edvardo Urbono eilėraščio „Kruvinojo sek­madienio rauda“, parašyto minint Sausio 13-osios metines, publikuoto „Šilalės artojo“ laikraštyje. Kaip ir daugelis kitų jo eilėraščių, jame kalbama apie meilę bei atsidavimą savo Tėvynei. Šiemet, rugpjūčio 20-osios rytą, Edvardas tyliai, ramiai už­ge­so. Jis palaidotas Vainatrakio (Kauno r.) kapinėse, ša­lia žmonos. Mes, grupė klasiokų, norime dar kartą jį pri­siminti bei pagerbti. Edvardas gimė…

Kur gimėm, kur augom

Kur tikrieji namai: ten, kur gimei ir praleidai vaikystę, ar ten, kur augini savo vaikus ir sulauki vaikaičių? Gy­venusieji 1975-1976 metais melioracijos buldozerių su­naikintame Romės Lauko kaime, esančiame Šilalės rajono pakraštyje, sako, kad jų mintys bei sapnai visada grįžta čia. Čia liko jų širdys ir nerūpestingos vaikystės dienos, pirmi pasimatymai, susigalvotų pramogų kupini vakarai. Todėl rugpjūčio 21-ąją į kryžiaus šventinimo…

Tūbinės gali didžiuotis - kaimą gražina ir šaunus jaunimas

Dabartinį jaunimą daugelis esame iš anksto „nurašę“. Neretai tenka išgirsti skundžiantis, jog auga beraščių, be kompiuterių bei išmaniųjų telefonų gyventi negalinčių dykaduonių karta, įpratusi viską gauti čia ir dabar. Tiesos tame, aišku, kažkiek yra, tačiau kiekviena taisyklė turi savo išimčių. Tūbiniškė Giedrė Zarankaitė – viena iš tokių išimčių. Nors dvidešimtmetė mergina sako iš savo bendraamžių rato niekuo neišsiskirianti, iš tiesų…

„Įsibėgėjęs vežimas važiuoja“

Ant didžiulio Jankauskų nusipirkto pastato sienos iš anų laikų likęs šūkis: „Visas jėgas - geresniam me­chanizmų panaudojimui ir darbo našumo didinimui“. Tai - buvusios Obelyno tarybinio ūkio mechaninės dirb­tuvės. Dabar - mėsinių galvijų ferma. Jaunasis ūki­ninkas Mantas Jankauskas visas jėgas, jeigu taip gali­ma pasakyti, skiria jos rekonstrukcijai. Jis kūju ardo išlikusias mūrines pertvaras, vietoje jų darys metalinius gardus buliams. Medinės…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą