„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Lenktynininkė Augustė – stereotipų laužytoja

Ne taip seniai per šalį nurūko 30-asis ralis „Aplink Lietuvą“. Tarp 55 ekipažų be­veik 1200 kilometrų trasą ryžosi įveikti ir keturi grynai moteriški ekipažai. Tarp jų – ne vie­name ralyje jau dalyvavusi ir mūsų kraštietė Augustė Rupšytė. Šie­met istorinis ralis buvo užsukęs ir į Šilalę – lenktynininkai išbandė mūsų rajono kelius. Jais skriejo ir Kvė­darnoje augusios Augustės bei jos šturmanės…

Šimtametės godos – jos gyvenimo mozaika

„Senatvė gali parodyti žmogaus grožį, kaip gebėjimą priklausyti nuo kitų, priimti pagalbą, dalintis patirtimi ir sukaupta išmintimi, vidiniu grožiu. Kūnas silpsta, tačiau siela skleidžiasi, ir tai senatvę padaro gražią...“ (Toma Bružaitė, Laisvos visuomenės instituto vadovė, „Kataliko balso“ atstovė) Šilališkė Bronislava Joku­baus­kienė rytoj, rugsėjo 18-ąją, švenčia savo šimt­­metį. Tai besišypsanti, išgirdus, jos nuomone, juoką keliantį klausimą iš ilgo jos gyvenimo, tai…

Retesni eksponatai Upynos liaudies amatų muziejuje

(Pabaiga. Pradžia Nr. 49, 65) Sukilėlių ginklas dalgis. Vasarą šeimininkės kiaules šerdavo barščių, burokų lapais. Juos reikėdavo supjaustyti. Tam vyrai padarydavo liodes. Tai 35x30 cm lentinis lovys su kojomis. Prie vieno liodės galo būdavo pritaisytas senas dalgis su rankena. Vienoje sodyboje mano dėmesį patraukė sulūžusi liodė ir dalgis prie jos. Jis buvo platesnis ir trumpesnis už kitus. Jį kažkada gaspadorius…

Lietuva gali būti tvirta teisinė valstybė

Yra žmonių, kurie visą gyvenimą vejasi savo svajonę – lyg mėlynąją paukštę – ir lieka jai ištikimi. Toks yra ir buvęs šilališkis Antanas Bukauskas. Teisininkas, docentas, šiuo metu gyvenantis ramų senjoro gyvenimą, bet iš­likęs optimistu ir tikintis, jog Lietuvoje galima sukurti realią gerovės valstybę. Antaną su gimtuoju miestu sieja kuo šviesiausi prisiminimai. „Vaikystė buvo kaip ir daugelio to me­to vaikų:…

Šilališkė lietuvybę puoselėja Airijoje

Kai kalbama apie ambasadorius, pagalvojame apie aukšto rango valdininkiją. Tačiau savo krašto ambasadoriumi galime tapti kiekvienas, kai viešime svečiame krašte, o neretai aktyvūs emigrantai tampa pagrindiniu tiltu tarp likusių gimtinėje ir iš jos išvykusių. Tokiu žmogumi nuo Šilalės krašto Airijoje yra Renata Za­veckienė-Venckevičiūtė. „Taip jau sutapo, kad su vyru Raimundu abu esame ambasadoriai: aš – Šilalės, jis – Telšių krašto“,…

Batalionas šiemet parengė beveik 200 naujų artileristų

Rugpjūčio paskutinėmis dienomis Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas, įsikūręs Pajūryje, į atsargą išleido jau ketvirtąją karių laidą. Net 40 karių tarnybą baigė su ypatingu įvertinimu, jie į atsargą išleisti su eilinio kariniais laips­niais. Nemažai jaunuolių šia proga sulaukė bataliono vado pa­dė­kų už iniciatyvumą, pareigingumą bei ypač gerą pasirodymą ver­tinamųjų pratybų metu. Atsisveikindamas su kariais bataliono vadas pulkininkas lei­tenantas Tomas…

Lietuvos kariuomenės pradininkai linki saugoti Laisvę

Paskutinį rugpjūčio savaitgalį į Šilalę susirinko tie, kurie prieš 30 metų kūrė dabartinę Lietuvos kariuomenę, bū­rė drąsuolius, nepabijojusius stoti į akistatą su okupantais. Da­bartinei kartai tikriausiai sunku įsivaizduoti, kad dar visai neseniai posakis „tarnauti Tėvynei“ reiškė labai daug, o ištaręs šiuos žodžius, galėjai sulaukti ir draugiško pa­tapš­nojimo per petį, ir kulkos. Ne iš vieno kario yra tekę girdėti, jog kulka…

Retesni eksponatai Upynos liaudies amatų muziejuje

(Tęsinys. Pradžia Nr. 49) Su įdomumu perskaičiau knygą „Lietuvos privačių mu­ziejų ži­ny­nas“, išleistą 2019 m., sudarytojas Eimantas Kont­ri­­mavičius. Knyga suskirstyta pagal Lietuvos etnografinius regionus. Daugiausiai privačių muziejų leidi­nio sudarytojas ra­do Aukštaitijoje – net 50, Žemaitijo­­je – 38, Dzūkijoje – 20, Sūduvoje – 8, Mažojoje Lietuvoje – 5. Pa­ste­bė­jau, kad Upynos liaudies amatų muziejus turi tokių eks­po­natų, kurių nėra paminėta privačiuose…

Rankraščiuose – prisiminimai apie kun. Stanislovą Rimkų

Besidomėdama Kražių skerdynių (1893 m.) ir Kražių parapijos vikaro kankinio Stanislovo Rimkaus (gim. 1912 m., sušaudytas 1942 05 20 Sol Ilecko lageryje, pietiniame Urale, Čkalovo – dabar Orenburgo – srityje) istorijomis, susidūriau su informacijos šaltinių stoka. Nors šiuos du istorijos įvykius skiria pusė amžiaus, bet jie tarpusavyje labai susiję. 1936-ųjų gegužės 30-ąją į Kražius vikaru atkeltas jaunas kunigas S. Rimkus…

Lembo soda kviečia į festivalį

Rugpjūčio 21 d. (šeštadienį) Lembo kaime vyks jau septintasis klojimo teatrų festivalis „Pri klietelis“. Mėgėjų teatrų mylėtojai neatsitiktinai kviečiami į Lembą. Tokiu būdu iš dalies norima rasti sąsajų su Lembo pavasarininkų kuopele, nuo 1928 m. rengusia vaidinimus, vakarones ir kitas iniciatyvas kaimo bendruomenėje, tačiau kartu siekiama supažindinti su autentiška vieta, kuri įdomi savo gamtine, istorine, kultūrine bei socialine aplinka. Šiemet…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą