„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Kaip pasitinkame savo šventę?

Seimo sprendimas nerengti Ko­vo 11-osios minėjimo uždarose Parlamento patalpose daug kam iškėlė klausimą, ar parlamentarai pernelyg neapsidraudžia vien dėl patariamosios sveikatos apsaugos ministro rekomendacijos atšaukti Nepriklausomybės atkūrimo akto 30-mečio minėjimą. Juo labiau, kad Seimo pavasario sesijos posėdžiai neatšaukiami...

Portalas „Delfi“ atliko tyrimą, kurio metu išsiaiškino, kad sprendimas at­šaukti šį svarbų renginį priimtas Sei­mo valdybos posėdyje, kurio... nebuvo, o dokumentas patvirtintas Sei­mo Pirmininko Viktoro Pranckiečio parašu. Vadinasi, sprendimas yra neteisėtas, įtariama tyrime. Seimo kanceliarijos paaiškinimas aiškumo nepridėjo. Tik vėliau jis papildytas valdybos nutarimu, jog Kovo 11-osios 30-mečio minėjimas nukeliamas į gegužę. Bet irgi su sąlyga, jeigu tuomet jau bus atšaukta koronaviruso grėsmė... 

Bet kai rašiau šias eilutes, Vilniuje šurmuliavo Kaziuko mugė. Jos lankytojams ir prekybininkams nė motais, kad Aurelijus Ve­ryga pataria riboti masinius renginius, juo labiau, jog mugėje bolavo ištisi uždarų patalpų – palapinių ir kioskų – miesteliai. Kitaip sakant, apsipirkimo bei pramogų aistra nukonkuravo mūsų Nepriklausomybės jubiliejų...

***

Viruso plitimo fone nugriaudėjo svei­katos apsaugos ministro A. Ve­ry­gos ir Premjero patarėjo Skirmanto Ma­li­­naus­ko konfliktas. Supratęs, jog Prem­jeras Saulius Skver­nelis daugiau pa-

­laiko savo kabineto narį, S. Ma­li­naus­kas trenkė durimis ne tik kaip Ministro Pirmininko paskirtas atsakingu už komunikaciją, bet ir kaip S. Skvernelio dešinioji ranka. 

Pagal profesiją žurnalisto ambicijos užvirė, o čia dar Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė jį pavadino „Vilniaus degtinės“ lobistu. Mat S. Ma­linauskas vienašališkai, nederinęs su grupės vadovu, antradienio rytą pra­nešė, kad „vienintelė Lietuvoje ga­myk­la yra pasirengusi gaminti dezin­fekcinį skystį jau šiandien.“ Bet šio skysčio prekyboje nėra iki šiol...

***

Pernelyg reikšmingu pasijutusio patarėjo pasitraukimas – menka bėda.

O štai buvusio Nacionalinio saugumo ir gynybos komi­teto (NSGK) pirmininko Vytauto Ba­ko sukeltas skandalas jau paliečia šalies nacio­na­li­nio sau­gumo pamatus. Politikas pa­skleidė informaciją esą Vals­ty­bės sau­gumo departamentas (VSD) galėjo rinkti duomenis apie kan­didato į preziden­tus Gi­tano Nausėdos ko­man­dos as­menis bei dip­lo­matą Vy­gau­dą Ušacką. Par­la­men­taras pareiškė, kad VSD vadovai turi būti nušalinti, prabilo net apie apkaltą politikams, kurie, jo teigimu, prašę žvalgybos netei­sėtai rinkti informaciją. V. Ba­ko tvirtinimu, jį palaiko Prem­jeras S. Skver­­nelis, pritaręs, jog reikia pradėti parlamentinį tyrimą. Beje, V. Bakas buvo S. Skvernelio rinkimų štabo va­do­vas.

Situacija nėra tokia paprasta. Iškelti valstybinio masto problemą, ją pamėtėti visuomenei, bet nepateikti konk­rečių įrodymų ir argumentų – ne rimto politiko užsi­ėmimas. Tad Seimo narė Ri­ma Baškienė stebisi, kodėl V. Ba­kas nežengia toliau: tyrimų komisijai sudaryti nerenka ketvirtadalio Seimo narių parašų, neinicijuoja laikinosios tyrimo komisijos sudarymo, neįtikina parlamentarų daugumos.

„Mes jį pasikvietėme į uždarą valdybos posėdį, kad jis, nepažeisdamas jokių įstatymų, galėtų pasakyti pačią esmę. Tačiau ir uždarame posėdyje maždaug turėjome patikėti jo teiginiu „kad reikia sudaryti komisiją“. Bet juk žodžio „reikia“ svorį turi pagrįsti“, – sakė R. Baškienė. Rimtam politikui nepakanka bendrauti tik per socialinį tinklą „Facebook“...

V. Bako įtarimus atmeta ne tik VSD vadovas Darius Jau­niš­kis, kurio kadencija šiame poste baigsis balandį. Vy­riausiasis Prezidento patarėjas Aistis Za­barauskas sako, jog G. Nau­sėda Lietuvos žvalgyba pasitiki, ir į V. Bako prašymą nušalinti jos vadovus atsižvelgta nebus. Dar daugiau: užsimenama, kad politinis situacijos eskalavimas turėtų būti traktuojamas kaip kenkimas valstybei, bandant diskredituoti svarbiausias valstybės institucijas.

Iš tikrųjų ažiotažo kėlimas ir situacijos kaitinimas gali pakirsti pasitikėjimą VSD, pro­kuratūra bei kitomis valstybės institucijomis. O kam tai naudinga įtemptoje šiandienos geopolitinėje situacijoje, pirštu durti nereikia. Mes turime suprasti, kad, jeigu VSD bus vieša, visiškai atvira įstaiga, komentuojanti kiekvieną savo žingsnį bei atskleidžianti savo veiklos metodus, tuomet ar ji apsaugos mūsų šalį nuo kylančių vidaus ir išo­rės grėsmių?

Bet kirba ir kiti klausimai: kodėl šis skandalas kilo būtent sutinkant mūsų Ne­priklausomybės 30-metį? Kaip sakoma, kas už viso to sto­vi?

Česlovas IŠKAUSKAS