„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Ko iš koronaviruso pasimokyti besirenkantiems studijas?

Abiturientai nerimauja, kad dėl nuotoliniu būdu vykstančių pamokų nepavyks tinkamai pasiruošti egzami­nams. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija siūlo mo­kymosi spragų nedangstyti pandemija, nes ruoštis egzaminams reikėjo pradėti dar prieš kelerius metus. Bran­dos egzaminų sesija šiemet perkelta į birželio pabai­gą, pirmąjį priėmimo į aukštąsias mokyklas etapą pla­nuo­jama baigti iki rugpjūčio 18 d., o nauji mokslo me­tai prasidėtų rugsėjo viduryje.

Marija VYŠNIAUSKAITĖ

Lietuvos laisvosios rinkos instituto Švietimo centro vadovė

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.38