„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Priešrinkiminės ligos

Kuo labiau artėja Seimo rinkimų diena, tuo daugiau „kibišo“ viešojoje erdvėje. „Kibišas“ arba „kibis“ – tai varnalėšos dagys, kimban­tis už drabužių, besive­lian­tis į plaukus, o ir šiaip nemalonus gamtos sutvė­ri­mas. Štai apie tokius dagius vi­suo­­me­niniame gyvenime – šian­die­ninės pastabos.

Žvaigždžių negalavimai

Iškart perspėsiu, kad skandaliukų analizuoti ar apžvelgti nemėgstu. Bet šį kartą piktas dagys įsivėlė į žurnalistų bend­ruomenę ir Prezidentū­rą. Dings­tį davė pastaroji, iš pra­­džių pritarusi trijų garsių žur­nalistų – Rimvydo Va­latkos, Ritos Miliūtės ir Vy­tauto Bru­verio – kandidatūroms moderuoti trečiadienį sureng­tą Liublino ketvertuko konfe­ren­ciją, bet netrukus pareiškusi, kad jie tokiam vaidmeniui nepageidaujami, nes esą dažnai kritikuoja Pre­zi­dentūrą. 

Tiesa, šis atsisakymo motyvas nuskambėjo iš pačių žurnalistų lūpų – girk Prezi­dentą bei jo patarėjus, tuomet būsi „dvaro“ mėgiamas. Pas­ta­ruosius aštrialiežuvis R. Va­lat­ka LRT radijo laidoje pava­dino „ciucikais“. Tuo tarpu Pre­­zidento atstovas spaudai An­­tanas Bubnelis aiškino, jog, rengiant konferenciją, ne­va buvo tariamasi su kitais renginio organizatoriais ir prieita nuomonės, kad vesti ją galėtų kiti žiniasklaidos atstovai. Bet trys žiniasklaidos monst­rai įsižeidė ir sukritikavo tarptautinės organizacijos „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovą Ser­gejų Muravjovą, jog šis vengia vertinti korupcinį Pre­zi­dentūros elgesį ir negina laisvės bei demokratijos. „Cen­zūros nublokštuosius“ gi­na Lie­tuvos žurnalistų sąjunga, tiesa, tik jos pirmininko asmenyje.

Kone visi plunksnos broliai yra persirgę žvaigždžių liga. Paprastai ją lydi savimeilė, savo darbų išaukštinimas, panieka kitiems. Tokius dabar vadiname „influenceriais“, tai yra darančiais įtaką. Visi esame patyrę ir nuoskaudų, ir neįvertinimų, ir pralaimėjimų, bet turime sugebėti jų nesureikšminti. Tikėkime, kad laikas (galbūt jau po spalio 11- osios) užgydys visus taip ryškiai išreikštus negalavimus.

Ką pasakė pirmoji ponia?

Dar vienas dagys įsisegė į vešlią pirmosios ponios Dianos Nausėdienės šukuoseną. Lietuvos Davoso diskusijoje, skirtoje moterų lyderystei, D. Nausėdienė išsakė abejones dėl švietimo sistemos kokybės, teigdama, jog didžioji dauguma dirbančiųjų šioje srityje – moterys. Prezidentienė kalbėjo apie „dažnai kartojamą stereotipą“, kad, kurioje nors srityje padidinus moterų skaičių, tos srities rodikliai pagerės.

„Švietimo sistemoje dirba 79 proc. moterų, bet, jei pažiūrėsime į švietimo sistemos rodiklius, pamatysime, jog pagrindiniai rodikliai, kurie turėtų augti, nuolat smunka žemyn. (...) Švietimo sistema nesuteikia jaunuoliui žinių, neišmoko jų taikyti. Tuo tarpu patyčių kreivė kyla aukštyn“, – apgailestavo D. Nausėdienė.

Visokie ekspertai painią jos mintį interpretavo kitaip: neva iš jos galima suprasti, kad būtent dėl šių „bejėgių“ moterų mūsų švietimo sistema nekokybiška. Lyčių lygybės ekspertas Donatas Paulauskas tą frazę išvertė į kitą pusę.

„Jei būtų daugiau vyrų, tai jie paimtų ir išspręstų tas problemas švietimo sistemoje, o dabar yra moterys – vargšės, bejėgės, nieko negalinčios, įstrigusios ir dėl jų čia visos problemos“, –  ironizavo ekspertas.

Pirmosios ponios pasisakymą puolė ginti jos sutuoktinis Prezidentas Gitanas Nausėda.

„Dar šlykščiau – dieną naktį dėl žmogaus teisių nemiegantieji surengė viešą egzekuciją mamai ir moteriai, už kurios lygias galimybes ir saviraišką jie tariamai kovoja. Moterį, kuri mylėjo mano šviesios atminties mamą, keliasdešimt metų sąžiningai dirbusią mokytoja. Buvusią viena iš tų 79 procentų“, – savo veidaknygės paskyroje rašė Prezidentas.

Tikiu, kad netrukus visa ši erzelynė išblės. Praeis rinkimai, nusilps koronavirusas, stos niūrios rudens dienos, ir mes visi, išsipešioję lauk visokius dagius, nurimsime, susikaupsime ir pradėsime gerbti vienas kitą.  

Česlovas IŠKAUSKAS