„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Balsuokime už politines partijas, o ne už politines gaujas

Nors iš Šilalės esu išvykęs prieš daugelį metų, ji svarbi ne tik dėl to, kad yra mano prigimtyje, bet ir todėl, jog dar yra išlikę ryšiai su buvusiais namais, draugais, gi­mi­naičiais, artimųjų kapais bei t. t. Todėl labai svarbu, kaip ir kuo gyvena Šilalės krašto žmonės, džiugina jų pa­sie­kimai ir liūdna, sužinojus apie nesėkmes.

Į Seimą Kel­mės-Šilalės apygardoje kandidatuoja 17 partijų ir 12 as­me­nų vienmandatėje apygardoje. Pre­ten­dentų daug, tad ir pasirinkimas nelengvas. Daugybę metų tyrinėjau žmo­nių prigimtį, elgesį ir santykius, todėl noriu apie tai pa­samprotauti: gal palengvinčiau apsisprendimą išsirinkti tikro Seimo nario vardo vertą asmenį. Tiesa, ne­agituoju nė už vieną konkretų kandidatą, sprendimą teks priimti patiems.

Albinas BAGDONAS

Vilniaus universiteto profesorius,

psichologas, sociologas

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.77