„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Kas griauna Laisvės pamatus?

Baigėsi švenčių laikotar­pis. Tyliai, susikaupę ir su­si­gūžę sakėme virtualias kal­bas, deginome Laisvės lau­­žus, namuose žiebėme žva­­kutes, taip pagerbdami Sau­sio 13-osios aukas ir nu­ken­tė­ju­siuosius. Atrodo, iš­mokome ne išoriškai, bet vidumi jausti pagarbą, dė­kin­gumą, viltį. O čia dar ne­blogos žinios iš mūšio su koronavirusu fronto: už­kra­tas lyg ir traukiasi, lėtai ir ne­numaldomai grįžta į savo irštvą. 

Gamta, irgi tarsi susivokusi, kad niūrūs tamsūs orai slegia pandemijos skriaudžiamus žmogelius, ėmė ir atsiuntė mums keletą speiguotų dienų. Kaip vaikystėje: visur balta balta, nakčia tvoros poška, o rytas išaušta saulėtas, šviesus ir skaidrus. Bet, sakoma, viskas gražu, kas buvo jaunystėje...

Po tokių pasažų grįžkime į kasdienybę. Praėjusią savaitę tamsesne spalva ją nuspalvino korupcijos apraiškos gydymo įstaigose, kai galimybę pasiskiepyti gavo pašaliniai asmenys. Štai Šilalės greitosios medicinos pagalbos stotyje medikams skirtomis vakcinomis paskiepytas ir šią stotį valdančios įmonės vadovas iš Vilniaus bei verslininko šeimos nariai.

Atsidarau Šilalės rajono ligoninės svetainę. Pirmajame pus­lapyje iššoka ligoninės krei­pimasis, raginantis užkirs­ti kelią korupcijai: „Ne­že­min­ki­te nei savo, nei gydytojų orumo neoficialiais mokėjimais ir dovanomis. Všį Šilalės rajono ligoninėje tai netoleruojama“. 

Bet ji ėmė ir paskiepijo buvusį ligoninės vadovą, vyriausiąjį gydytoją Antaną Levickį, kuris ligoninei vadovavo dar 1975–1988 m. ir šiuo metu joje nebedirba. Apie kitus be eilės paskiepytus asmenis pra­bilusi Šilalės rajono savivaldy­­bės valdžia šio be eilės gavusio asmens pavardę nutylėjo. Esą nieko apie tai neži­nojo. Šilalės rajono ligoninės laikinoji vadovė Jolanta Mili­šiūnienė tvirtino, jog protingi žmonės supras motyvus, kodėl paskiepytas buvęs ligoninės vadovas ir gydytojas.

Kas tai – ne korupcija?

Praėjus kelioms dienoms po skandalo, sukruto rajono meras Algirdas Meiženis, puo­lęs piktintis ir nusprendęs su­daryti darbo grupę. Pri­si­­me­nu lakų posakį, būdingą Vy­riau­sybės ir Seimo veik­lai: jeigu nori, kad problemos sprendimas būtų užvilkintas, sudaryk darbo grupę arba komisiją...

Žinoma, įvykiai Šilalėje tik sukūrė precedentą, kaip neatsakingai įvairių įstaigų vadovai bei savivaldos valdžia pradėjo vakcinavimo procesą. Jų deklaruojama korupcijos prevencija tėra skambus popierinis šūkis... O žmonės, ypač infekuotieji, su tokiu džiaugsmu sulaukę vakcinų, dabar skaudžiai nuvilti: tai juk lietuviška tikrovė. Jų neguodžia nei staiga ėmusio grūmoti Prezidento žodžiai, nei sveikatos apsaugos ministro grasinimai nubausti. Kaip dažnai rašoma policijos pranešimuo­se, vyksta tyrimas... Kol kas tik TS-LKD partija ėmėsi veiksmų: sustabdė papildomus asmenis į Šilalės ligoninei pateiktą skiepijamų žmonių sąrašą įtraukusios įmonės „Am­bu­­lansas“ Šilalės greitosios me­dicinos pagalbos stoties va­dovės Loretos Kal­ni­kai­tės na­rystę partijoje.

O vertėtų pasimokyti bent iš Če­kijos pavyzdžio. Televizijos ka­nalas ČT24 ketvirtadienį pra­nešė, kad savo darbuoto­jų skiepijimą be eilės organi­za­vęs valstybinio sveikatos instituto vadovas Pavelas Bže­zovs­kis buvo bemat atstatydin­tas. 

Pasimetimo ženklų negalima nepastebėti ir infekcijos plitimą kontroliuojančių įstaigų veikloje. Valdžia sustabdė vakcinos „Moderna“ pirkimą, nes ši kompanija padidino jos kainą, be to, buvo tvirtinama, kad jos patikimumas yra vienas mažiausių. Dabar gi generalinis „Modernos“ direktorius Stephanas Bancelis tvirtina, kad jos gamybos skiepai apsaugo ir nuo koronaviruso atmainų bei veikia dvejus metus. Ir štai mūsų sveikatos apsaugos ministro atstovė Aistė Šuksta praneša, jog „Modernos“ vakcina bus naudojama tolesniam prioriteti­nių grupių skiepijimui, nes jos gamintojai „BioNTech“ ir „Pfizer“ perpus sumažino pla­nuojamus artimiausiu me­tu pristatyti vakcinos kiekius. Pra­ėjo keletas dienų, ir Eu­­ro­pos Komisijos paraginta „Pfi­zer“ pasitaisė: užsakytų do­zių pristatymas bus užlaikytas ne mėnesį, o tik savaitę, tad bend­ras užsakytų vakcinų kiekis (3,1 mln.) nekis. 

Kol ministerijos klerkai pa­simetę, ir jų kovos su COVID-19 planas plūduriuoja lyg šapas vandens paviršiuje, lie­tu­viai pavydžiai stebi iš Euro­pos Sąjungos pasitraukusią Di­džią­ją Britaniją, kuri, nelaukdama Briuselio nurodymų, savo pagamintą vakciną naudoja pagal savo tvarką. Arba bendrijai nepriklausančią Norvegiją, kuriai „Pfizer“ vakcinos kiekiai buvo sumažinti tik 25 proc., nes ji ją perka tiesiai iš gamintojų. 

Jokiu būdu negalima tvirtinti, jog mūsų šalies kovoje su virusu įsivyravo visiškas chaosas. Tačiau dėl įvairių piktnaudžiavimų ir valdžios įstaigų pasimetimo atsiranda nepasitikėjimas ne tik skiepijimu, bet ir pačia mūsų valstybe. Ko tuomet verti šūkiai apie laisvę ir demokratiją, kuriuos skandavome Sausio 13-ąją? Ką atsakysime tiems, kurie tiek šalies viduje, tiek už jos ribų šūkauja, kad mūsų krauju iškovota Pergalė yra tik fikcija? Negriaukime patys šios Lais­vės pamatų.  

Česlovas IŠKAUSKAS