„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Audros vandens stiklinėje

Kovo pradžia. Stojo ka­len­dorinis pavasaris, ir be­veik ištirpęs sniegas rodo, kad gamta iš tikrųjų bunda. Ka­­­ziu­ko šventė šiemet bus virtuali, Knygų mugė – taip pat, greičiausiai – ir Ne­pri­klausomybės atkūrimo diena, Kovo 11-oji. Tuo ge­riau, nes dabar tas šventes mes galėsime iš­jausti sa­vo širdyje, o ne tik var­gi­nan­čiame gatvės šur­mu­lyje bei piniginei pavojingo­se mu­gėse. 

Česlovas IŠKAUSKAS

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.16