„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Kaip suprantame laisvę?

Laisvė – tai suvokta būti­nybė. Šio Hėgelio postula­to universitete mus mokė fi­losofai. Būtent – suvokta, su­prasta, įsisąmoninta. Pa­lai­­­da, inertiška, nevaldoma lais­vė veda į anarchiją, į vi­­­suo­menės iširimą, ardo bend­ruomeninius santykius. 

Česlovas IŠKAUSKAS

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.24