„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Kokią pergalę švenčiame?

Mano tėvas, nedidelio pa­nemunės miestelio sta­lius, besislapstęs nuo so­vie­ti­nės kariuomenės įvai­riuo­se kaimo darbuose, ka­rui be­sibaigiant buvo su­čiup­tas ir išvežtas į Vengri­jos fron­tą. Užnugaryje ve­ži­mu ve­žiojo maisto pro­duk­tus. Tar­nyba tęsėsi vos ke­le­tą sa­vaičių iki pergalės. Bet to pakako, kad tėvas par­si­vež­tų daug įspūdžių, nors niekaip nesuprato, ko­kia ten rusų pergalė, jei fron­tas dar griaudi ir griau­di.

Česlovas IŠKAUSKAS

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 35

Atnaujinta Antradienis, 11 gegužės 2021 09:42