„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Kas ką gina Lietuvoje?

Birželis prasidėjo tikra va­­sariška atgaiva po vė­sių ir lietingų orų, kai net gry­bai ėmė dygti. O sa­vai­­tė užsi­baigė kone kiek­vie­nam mie­­la Tėvo die­na, ku­ri ar­ba suvirpina pri­si­mi­­nimų jausmus, arba su­da­ro ga­li­my­bę apkabinti sa­vo arti­miau­sią žmogų. Prieš tai dar pa­žy­mėjome Tarp­tau­ti­nę vaikų die­ną, po to – Są­jū­džio įkū­rimo 33-ią­sias me­ti­nes, galų gale šeš­ta­die­nį Rotušės aikš­tėje Vil­niaus meras Re­­migijus Ši­­­ma­šius leido reng­­­ti pa­ro­do­mą­jį Laisvės par­tijos su­va­žia­vi­mą. 

Česlovas IŠKAUSKAS 

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 43