„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Suaugusiųjų žaidimai

Tarsi galingos birželio liū­­tys per Lietuvą nuvilnijo nu­griaudėjo keli skandalai, nu­stelbę ne tik būtiniausius be­sibaigiančios Seimo pavasa­rio sesijos darbus, bet ir dėl blėstančios pandemijos op­ti­mizmu trykštančius val­džios vyrų ir moterų pa­reiš­kimus. Būčiau netikęs ap­­žval­gi­nin­kas, jei juos ap­ei­­čiau.

Česlovas IŠKAUSKAS

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 45

Atnaujinta Antradienis, 15 birželio 2021 08:11