„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Istorijos pamokos: konfliktas bręsta

Tik nereikia mūsų gąs­din­ti... Šis lakus drąsios ša­lies posakis atėjo iš Są­jū­džio laikų, kai buvome pa­siryžę viskam: žūtbūt atkurti ne­priklausomybę, atsispirti ag­resoriui, atlaikyti ekono­mines blokadas, iš­kęsti Va­karų abejingumą. Lip­du­kai su šiuo šūkiu dar ilgai bu­vo ant šaldytuvų, au­to­mo­bilių, kabinetų durų, net­gi ant kasos aparatų. 

Česlovas IŠKAUSKAS

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.60