„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

ZAPAD-21. Nesigąsdinkime?

Lietuva kunkuliuoja: ją už­griuvo tūkstančiai mig­ran­tų, santykiuose su Minsku be­trūksta ginklų brazdinimo, pa­sienyje baltarusių ir lie­tu­vių kariai stovi per 20 met­rų atstumą vieni nuo kitų. O dar lyg tyčia rugpjūčio 10-ąją, kai reikėjo malšinti pa­bė­gė­lių maištą, prie Seimo už­vi­rė riaušių katilas. Lygiai po mėne­sio, rugsėjo 10 d., Vil­niaus centre vėl rengiamas tūks­­tan­­tinis mitingas. Pra­ėju­sį šeš­tadienį per Kauno cent­rą nu­ošė LGBT eisena, ku­ri taip pat nedemonstravo ramybės...

Česlovas IŠKAUSKAS

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 68

Atnaujinta Antradienis, 07 rugsėjo 2021 08:15