„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Politinės pasiutligės virusas

Kai skaitytojas paims į rankas šį laikraščio numerį, pasaulis – bent jau Rytų Eu­ropa – pažymės vieno tra­giško įvykio metines: prieš 82-ejus metus dviejų to meto galybių buvo persi­dalinta Europa. Du nusikalstami re­žimai 1939 m. rugsėjo 28 d. pasirašė papildomus slap­tuosius protokolus, ku­riuose Baltijos šalys perduotos Maskvos žinion. Dar be­veik po metų jos buvo oku­puotos.

Česlovas IŠKAUSKAS

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 74 

Atnaujinta Antradienis, 28 rugsėjo 2021 09:42