„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Nekonst­ruktyvi opozicija

Sakoma, kad viščiukai skai­čiuo­jami rudenį. Štai ir pandemijos skai­čius galima suvesti būtent da­bar, kai, po pernai spalio 11 d. įvy­ku­sių Seimo rinkimų prabėgus dviems mėnesiams, gruodžio 11-ąją ėmė dirbti 18-oji Vyriausybė. Jai teko ne­pavydėtina dalia, kai dvi kri­zės susiplakė į vieną kamuolį ir ėmė gra­sinti valstybės stabilumui.

Česlovas IŠKAUSKAS 

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 76