„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Už tą patį mokėjo skirtingai

Su maistu dirbantys žmonės privalo laikytis daugybės nurodymų ir taisyklių, kad klientus pasiektų kokybiški ir saugūs produktai. Net turgaus prekeiviams tenka pa­sirūpinti įvairiais leidimais, pasitikrinti sveikatą. Į „Ši­­lalės artojo“ redakciją paskambinusi moteris teigė dirbanti įstaigoje, prie maisto produktų, todėl jai būtina nuolat pasitikrinti sveikatą ir pasirūpinti taip vadinama „sanita­rine knygele“. Viskas būtų gerai, jei už tą knygelę nebūtų imamas nemenkas mokestis. Ir dar keisčiau, jog jai ir jos kolegei už reikalingus dokumentus reikėjo sumokėti skirtingo dydžio mokestį.

„Dirbant su maistu reikia turėti galiojantį sanitarinį pažymėjimą. Taigi aš ir mano bend­radarbė juos išsiėmėme po medikų patikros. Viskas lyg ir būtų gerai, tačiau pasikalbėjusios išsiaiškinome, jog kolegė mokėjo 3 eurus, o aš – 7. Kodėl už tą patį dokumentą buvo pritaikyta skirtinga kaina?“ – stebisi laikraščio skaitytoja (vardas ir pavardė redakcijai žinomi – red. past.).

Į šį klausimą paprašėme atsakyti Šilalės savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorės Loretos Petkuvienės. Ji paaiškino, jog kainos buvo keičiamos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

„Informuojame, kad nuo 2016 m. lapkričio 1 d. pasikeitė LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“, kuriuo nustatytas naujas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kainų sąrašas. Tai reiškia, kad nuo tada Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui) pagal bendrąją programą, kurią reikia išklausyti įvairių sričių darbuotojams, prieš pirmą kartą pradedant dirbti, kainuoja 5 Eur. Pagal tęstinių mokymų programą darbuotojams, kurių veikla susijusi su maisto produktų apdorojimu, išdavimu ir maitinimu – 12 Eur, darbuotojams, kurie teikia grožio paslaugas, dirbantiems kūno kultūros ir sporto, sveikatingumo, apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įstaigose, vaikų globos namuose, švietimo įstaigose ir kt., minėtu ministro įsakymu nustatyta kaina – 9 Eur.

Visiems asmenims, prieš pradedant dirbti pirmą kartą, būtini du pažymėjimai: Privalomojo higienos įgūdžių bend­rosios programos pažymėjimas ir Privalomojo higienos įgūdžių specialiosios programos pažymėjimas (mokymų programa priklauso nuo darbo specifikos). Privalomųjų pirmos pagalbos mokymų pagrindinė programa kaina: (1 asmeniui) – 10 Eur; Privalomųjų pirmos pagalbos mokymų tęstinė programa kaina (1 asmeniui) – 10 Eur.

Asmenims, kuriems reikalingas privalomas mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai, ministro įsakymu nustatyta kaina – 20 Eur. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimo kaina – 3 Eur“, – informuoja L. Petkuvienė.

Pasak jos, moters įvardintos 7 Eur sumos nėra. Gali būti, kad kažkas apsiriko. Todėl geriausia užsukti į biurą ir viską išsiaiškinti.

Morta MIKUTYTĖ

Atnaujinta Penktadienis, 28 liepos 2017 08:21