„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Skiriant baudą, šuns dydis neturi reikšmės

Šunų palaidų laikyti negalima. Kai kuriais atvejais privalu net antsnukį augintiniui užsegti. Šįkart į „Ši­la­lės artoją“ kreipėsi šilališkiai, kurie, pasak jų pačių, netikėtai gavo baudą už į kiemą netyčia išbėgusį šuniuką. Bauda nemenka – 120 eurų. Ar ne per daug už, kaip teigia laiško autoriai, mažą ir draugišką au­gin­tinį? Būtent šito ir pasiteiravome policijos pa­rei­gūnų. Juk neretai už menkesnius pažeidimus apsiribojama įspėjimu.

„Gyvename Šilalėje, nuomo­jamės dalį namo ir turime nepakančią kaimynę. Ji iškvietė policiją dėl netyčia į lauką išbėgusio šuniuko. Už tai mums buvo skirta 120 Eur bauda. Policijos pareigūnai neatsižvelgė į tai, jog šuniukas yra draugiškas ir mažas. Išrašė bau­­dą kaip už didelį šunį“, – rašoma redakciją pasiekusiame laiške.

Į klausimus, kodėl skirta bauda ir kodėl ji būtent tokio dydžio, atsakė Šilalės poli­ci­jos komisariato Reagavimo sky­riaus vyriausiasis tyrėjas Gied­rius Vyštartas.

„Policijos pareigūnai, gavę pranešimą apie palaidą šunį, kuris lakstė bendro naudojimo patalpose, ėmėsi įstatymo numatytų priemonių. Šuns šeimininkai privalo jį prižiūrėti tinkamai, taip, kaip reikalauja gyvūnų laikymo Šilalės rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse taisyk­lės, kurios yra patvirtintos savivaldybės administ­racijos direktoriaus įsakymu. Šuo bu­vo palaidas bend­ro naudojimo kieme, be to, jau anksčiau buvo gautas kaimynų skundas, jog šuns šeimininkai nesilaiko reikalavimų. Todėl dėl Gyvūnų laikymo taisyklių 43 punkto pažeidimo jie buvo patraukti administ­racinėn atsakomybėn, pagal LR ANK 346 str. 1 d., už šį pažeidimą skirtas įspėjimas.

Nepraėjus vieneriems metams, gautas pakartotinis kaimynų skundas dėl palaido šuns. Atsižvelgiant į tai, augin­tinio šeimininkas buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal LR ANK 346 str. 3 d. (už tą patį pakartotinį pažeidimą, nepraėjus vienerių metų laikotarpiui). Už tai numatyta administracinė bauda nuo 120 Eur iki 230 Eur. Šiuo atveju šeimininkui už pakartotinį pažeidimą skirta mažiausia numatyta bauda.

Asmenys, laikantys šunis bendro naudojimo patalpose (kiemuose), turi juos prižiūrėti taip, kaip tai numato galiojantys teisės aktai, šuo negali kelti grėsmės ar pavojaus aplinkiniams. Kaimynystėje gyvenantys žmonės ar kiti pašaliniai asmenys turi teisę bet kuriuo paros metu netrukdomai ir saugiai ateiti į kiemą, naudotis bendro naudojimo patalpomis.

Gaila, kad šiuo atveju šuns šeimininkui neužteko įspėji­mo - jis ir po to padarė tokį pat pažeidimą. Todėl prisiėjo imtis griežtesnių priemonių.Skiriant administracinę nuo­­baudą, šuns dydis ar jo drau­giškumas neturi reikšmės. 

Priimtas sprendimas gali bū­ti apskųstas teisės aktų nustatyta tvarka“, – teigė G. Vyš­­tar­­tas.

Šilalės rajono savivaldybės ad­ministracijos direktoriaus pa­tvirtintose Gyvūnų laikymo taisyklėse nurodoma, jog gyvūno laikytojas privalo „užtik­rinti, kad viešosiose vietose, dviejų butų ar daugiabučių namų bendro naudojimo patalpose (atviruose balkonuose, rūsiuose, koridoriuose, laiptinėse ir kt.) gyvūnai nebūtų paliekami ir (ar) laikomi be priežiūros. Augintiniui priteršus viešoje  vietoje, daugiabučių bendrojo naudojimo patalpose ar kito asmens žemės valdoje, jo savininkas nedelsdamas turi surinkti ekskrementus ar kitus gyvūno paliktus teršalus“.

Morta MIKUTYTĖ

Atnaujinta Antradienis, 05 Rugsėjis 2017 08:14