Baiminasi, kad neįvyktų nelaimė

Su reikalais į Šilalę iš Girdiškės atvykęs vyriškis vienu ypu nusprendė išspręsti visas jį kamuojančias prob­lemas. Dėl vienos iš jų jis užsuko į „Šilalės artojo“ redakciją. Vyriškiui ramybės neduoda netoli Girdiškės bažnyčios bei parapijos namų tykantis pavojus – neuždengtas šulinys.

„Nuo rudens, o gal net ir dar anksčiau jis žio­jėja atviras. Keis­ta, jog niekam tai nerūpi. Juk bet kas gali neapsižiūrėjęs į tą šulinį įsmukti. Dabar jis iki pat viršaus yra pilnas vandens. Kad būtų bent šiek tiek saugiau, įsmeigiau į jį ilgą kartį. Bet tai problemos neišspręs, reikia tą šulinį tinkamai uždengti, kol neįvyko nelaimė. Neduok Dieve, koks nors vaikas belaks­tydamas įgar­mės“, - baiminasi žmogus.

Nors minėtas šu­­linys yra pakankamai ramio­je vietoje - pievelėje už parapijos namų ir pro jį, atrodo, retai vaikščiojama, tačiau tai nereiškia, jog jis nekelia pavojaus. Štai bažnyčios pa­šonėje įrengta sporto aikštelė, ku­rio­­je mėgsta bū­­riuotis vietinis jaunimas ir vaikai. Be­­žaidžiant, be­­lakstant ar tie­­siog nuriedėjus kamuoliui, pa­­kalnėje esantis atviras šu­li­nys gali tapti paskutiniu žai­di­mų tašku...

Šita vandens pilna duobė kelia grėsmę ne tik mažiesiems. Ją sunku pas­te­bėti ir bet kuriam suaugusiajam, nes jeigu ne styranti medžio šaka, iš tolo nė ne­įtartumei, jog čia galėtų būti šulinys. Tuo labiau, kad jis visiškai susiliejęs su žeme bei žolėmis.

Apie šį pavojų papasakojęs Girdiškės gyventojas viliasi, kad atsakingi seniūnijos asmenys šulinį nedelsdami sutvarkys.

„Jeigu nematė iki šiol, gal pamatys dabar, kai laik­raštyje išspausdinsite jo nuotrauką“, - pakvietęs atvažiuoti bei nufotografuoti apleistą šulinį, svarstė jis.

Birutė PALIAKIENĖ

sulinys

Atnaujinta Antradienis, 26 balandžio 2016 09:31