Terši kelią – mokėsi baudą!

Džiaugiamės sulaukę pavasario ir galėdami pagaliau ištrūkti į sodus, laukus, kur įsibėgėja didysis darbymetis. Juk ne veltui sakoma, kad pavasario diena metus maitina. Deja, nesielgdami tinkamai, galime ne tik susigadinti nuotaiką, bet ir sulaukti baudos.

„Prasidėjo pavasario sėja. Vie­nas iš pagrindinių jos darbų yra mėšlo vežimas į dirvas. Tačiau labai apmaudu, jog kai kurie ūkininkai, veždami jį kratytuvais, pridrabsto ant kelių ir nė nebando jų bent kažkiek nu­valyti. Tikrai ne­malonu, kai, va­žiuojant tokiais ke­liais, paskui ten­ka gręsti ma­šinos ratus. To­kių bjaurių vaizdų, kai net ant as­falto būna pritaškyta mėšlo, ga­lima pamatyti kiek­vieną pavasarį.

Ar toks aplinkos teršimas neužtraukia atsakomybės? Gal­būt į tai turėtų atkreipti dėmesį Aplinkos apsaugos agentūra?“ - pasipiktinęs ūki­ninkų atsainiu požiūriu į gamtą, į „Šilalės artojo“ re­dak­ciją paskambino juodainiškis.

Šilalės aplinkos apsaugos agentūros vedėjas Antanas LEŠČAUSKAS, paklaustas, kas turėtų sudrausminti kelių ter­šėjus, atsakė, jog tai yra po­licijos kompetencija.

Kaip infor­ma­­vo Tau­ra­­­gės AVPK Ko­­muni­ka­ci­jos gru­pės specia­lis­tė Rūta JA­NA­­VI­­ČIŪTĖ, LR ATPK 145 straipsnio 1 dalis numato, kad kelio dangos užteršimas užtraukia baudą nuo 28 iki 86 € eurų.

Taigi teršėjams yra apie ką pasvarstyti...

Eugenija BUDRIENĖ

Atnaujinta Antradienis, 26 balandžio 2016 09:34