Sugraudino nuniokotos eglės

Aldonai skaudu žiūrėti į taip išniekintas pačios sodintas egles Aldonai skaudu žiūrėti į taip išniekintas pačios sodintas egles

Į redakciją paskambinusi pajūrališkė Aldona Aleknienė negalėjo suvaldyti emocijų: susigraudinusi moteris guodėsi, jog išniekinta prieš daugelį metų jos rankomis sodinta eglių gyvatvorė.

„Pajūralyje tvarko gatvę - kapinių link tiesia naujus šaligatvius. Kol nieko nebuvo namuose, darbininkai ties mūsų namais savavališkai išgenėjo egles. Parvažiavę išvydome siaubingą vaizdą: visos eglės išdraskytos, nukapotos, kaip po uragano. Kodėl žmonės tokias kiaulystes daro? Ko­dėl niekas mūsų neįspėjo ir nepasitarė?

Šioje vietoje gyvename jau trisdešimt metų. Čia amžiais nėra buvę jokio šaligatvio ir jis, manau, nereikalingas. Tik įdomu, kas nusprendė jį šitoje vietoje nutiesti? Ar jau visai nebėra kur pinigų dėti? Esu įsitikinusi, jog kitose gatvėse remontas yra daug būtinesnis“, - susijaudinusi kalbėjo pajūrališkė.

Atvykę apžiūrėti gyvatvorės, vaizdą radome iš­ties nekokį. Nu­genėtos viršutinės šakos at­vėrė senas,  nu­džiūvusias me­džių apačias, o pats darbas, kas labiausiai ir supykdė Aldoną, atrodė atliktas labai atmestinai. Moteris baiminosi, kad po tokio genėjimo jos sodintos eglės visai sunyks.

Kitame remontuojamos Liu­­barto gatvės gale radome ir šios „akcijos“ dalyvius – UAB „Kvėdarsta“ darbinin­kus. „Šilalės artojui“ darbų vadovas Ri­mantas RIMGAILA sakė, jog nei jis, nei darbuotojai niekuo nenusižengė.

„Va, rodau planą. Šitos eglės jau yra gerokai už privataus sklypo ribos ir išlenda į valdišką žemę. Moteris pyksta, kad su ja nieko nederinome. Bet mes ir neprivalome to daryti. Jeigu tai būtų jos žemė, būčiau atpuolęs ant kelių atsiklaupti. Mes dirbame taip, kaip priklauso“, - tvirtino R.Rimgaila.

Jo teigimu, gyventojai per daug piktintis nereikėtų, nes medžiai neva buvo nepri­žiū­rimi. Po jais esą slė­pė­si tik­ras šiukš­lynas, tad kartu su nugenėtomis šakomis darbininkai išvežę ir krūvą atliekų. Be to, anot R.Rim­gailos, darbas dar ne­galutinis. Darbininkai tik nupjaustė pagrindines jiems trukdančias šakas, kad galėtų pradėti dirbti. Todėl, jei reikės, egles galės nugenėti tvarkingiau.

Birutė PALIAKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 07 birželio 2016 09:20