„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Pažadai mieste įrengti autobusų paviljonus pakibo ore

Kadangi Šilalėje nekursuoja miesto autobusai, žmo­nėms visur tenka keliauti pėstute. Sveikiems ir stip­riems dėl to per daug didelių bėdų nekyla, tačiau vy­­resnio amžiaus žmonės susiduria su problemomis. „Ši­la­lės artojas“ taip pat mėgino padėti keliaunin­kams, kai šiems kildavo rūpesčių dėl susisiekimo. Gy­ventojų pra­šymų dėl to sulaukia ir rajono Saugaus eismo komisija.

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.36