Laiškininkai tikisi žmonių supratingumo

Nors skundų dėl paštininkų darbo nestinga, tačiau ne­galima teigti, kad tie, kurie dirba, savo pareigas atlie­ka prastai – labiausiai kritikos verta bendra pašto veiklos sis­tema, kuri savotiškais įkaitais padaro ir eilinius laiš­ki­nin­kus. Bet jie tikina besistengiantys dirbti gerai, nors ne vi­sada tai priklauso nuo jų – neretai įsukti į privačią valdą tampa pavojinga dėl joje lakstančių palaidų šunų.

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Lauros JANKAUSKAITĖS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 83