Ar priekaištai visada pagrįsti?

Natūralu, kad, atvėsus orams, labiau susirūpiname savo sveikata, saugomės nuo lietaus, vėjo, darganų. Tėvai turbūt labiausiai nerimauja dėl vaikų savijautos, išleidę juos į mokyklas ar darželį. Tai rodo ir redakcijos gautas skambutis.

„Mane labai nustebino ir papiktino atsainus bei neatsakingas Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ darbuotojų elgesys. Prieš gerą savaitę, kuomet visus vargino gūsingas vėjas, siekęs, kaip teigė meteorologai, 15-18 metrų per sekundę, darželinukai, to nepaisant, vis tiek buvo vedami į lauką. Esu susipažinusi su higienos normomis, todėl žinau, kad esant vėjui stipresniam nei 8 m/sek., priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojoms leisti vaikų į lauką nerekomenduojama. Keista, jog darželyje to nepaisoma. Negana to, kai apie tai informavau darželio vedėją, ji atsakė, kad oras puikus, ir lauke vaikai yra grūdinami. O jeigu man tai nepatinką, pasiūlė savo vaikui samdyti auklę“, - paskambinusi į redakciją, piktinosi mama, nepanorusi viešinti pavardės.

Pakomentuoti higienos nor­mas, kurios reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyk­linio ugdymo įstaigų bend­ruosius reikalavimus svei­ka­tos saugai, paprašėme Tau­ragės visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tau­ragės departamento Šilalės skyriaus vedėjos Elvyros DAU­BARIENĖS.

„Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bend­rie­ji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinta sveikatos apsaugos minist­ro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313. Vienas iš teisės akto punktų numato jog:

kasdien 2 kartus šviesiu paros metu vaikai turi būti išvedami į lauką. Vaikų veik­la lauke neorganizuojama, kai oro sąlygos kelia riziką vaikų sveikatai:

aplinkos oro užterštumas viršija teisės akte nusta­ty­tas normas (remiantis ap­linkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzinu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis bei ozonu normų patvirtinimo“); oro temperatūra lauke yra žemesnė kaip minus 12oC; oro temperatūra lauke žemesnė kaip minus 8oC, o vėjo greitis - didesnis kaip 2 m/sek.; oro temperatūra lauke yra 32oC ar aukštesnė; esant kitoms sudėtingoms oro sąlygoms (pavyzdžiui, labai smarkiam vėjui, labai smarkiam lietui, labai smarkiam snygiui, pūgai, krušai ir pan.)“, - komentavo Visuomenės sveikatos cent­ro vadovė.

Apie incidentą norėjome pasiteirauti ir Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ vedėjos. Bet ji atostogavo, todėl kreipėmės į pavaduotoją Kristiną AČĘ. Ši atsakė, jog tą dieną turėjusi „mamadienį“, tad nebuvusi darbe ir nieko komentuoti negalinti. Paklausta, ar sutinka su motinos darželiui pareikštais priekaištais, pavaduotoja teigė, kad įstaiga savo darbe vadovaujasi teisės aktais.

Tėvų nuomonės irgi skiriasi. Štai mama, auginanti du mažamečius vaikus, yra įsitikinusi, jog tėvai kartais perdėm saugo savo atžalas, stengiasi užtikrinti vos ne šilt­namio sąlygas. O, jos manymu, nė kiek negrūdinami vaikai yra neatsparūs mažiausiems temperatūros pokyčiams ar vėjui. Nemažai vaikų į darželį ar mokyklą yra nuvežami ir parvežami, nors eiti pėsčiomis užtruktų gal 10-20 min. Kelias į ugdymo įstaigą ir atgal būtų vaikui ir natūraliausia mankšta, ir nieko papildomo nereikalaujanti grūdinimosi priemonė.

„Nederėtų skubėti kaltinti auklėtojų. Darbas su vaikais, kurių kasdien į grupę susirenka apie 20, yra nelengvas. Nepakanka žiūrėti, kad gražiai žaistų, laiku valgytų, eitų pietų miego. Yra ir planai, kuriuos privalu įgyvendinti, organizuoti šventes, renginius bei pan. Visi norime, jog, išėję iš darželio, vaikai būtų pasiruošę tolimesnei kelionei į mokyk­lą. Būtų stip­rūs emociškai, fiziškai, augtų sveiki. Todėl galbūt derėtų patiems tėveliams labiau pasirūpinti, kad vaikai darželyje turėtų papildomų rū­bų, kuriuos galėtų persivilkti sušlapę, šiltas pirštines, kepurę, batus, jei kartais eitų į lauką vėsesnę ar darganotą dieną“, - įsitikinusi kita pašnekovė.

Eugenija BUDRIENĖ

Atnaujinta Penktadienis, 04 lapkričio 2016 08:18