Įspūdingiausio derliaus augintojams – „Šilalės artojo“ prizai

Nors šiemet pavasaris buvo kaž­kur užtrukęs, o vasara net gąs­dino stichine sausra ir bet ko­kį derlių žmonės, kaip sa­koma, buvo peržegnoję, ru­duo parodė, kad yra kur kas geriau nei ankstesniais metais. Dau­gumą stebino ir džiugino tiek bulvių, tiek moliūgų derlius, o miškų gėrybės žavėjo ne tik gausa, bet ir dydžiu. 

„Šilalės artojo“ redakcija jau keletą metų rengia konkursą, kuriame dalyvauti gali visi, no­­rin­tys pasigirti dosniausiu, įs­pū­din­giausiu sodo, daržo der­liumi, miš­ko gėrybėmis. Džiau­giamės su­laukę Jūsų, mie­li skaitytojai, nuot­raukų, kurias mielai spausdinome, o solidžiausių daržovių augintojams bei aistringam grybautojui skiriame žadėtuosius redakcijos prizus.

Vienbalsiai nuspręsta, kad įspū­dingiausią moliūgą išaugino Gir­vainiuose (Laukuvos sen.) gyvenantis Zigmas Budvytis. Prime­na­me, kad šis milžinas svėrė net 58 kilogramus.

Dovana pasieks ir Labardžių kaime (Kaltinėnų sen.) gyvenantį Juozą Kin­derį. Šio vyro laukuose užderėjo net 1,7 kg sverianti bulvė. 

Apdovanojame ir įspūdingą baravykų šeimyną aptikusį Gedminiškės (Kal­ti­­­nė­nų sen.) gyventoją Alvydą Kas­maus­­kį. Vy­ras tikino į mišką be dviejų-trijų pintinių neinąs, o konkursui atsiuntė išskirtinį radinį – penkių krūvon suaugusių sveikut sveikutėlių baravykų pulkelį. 

Šiems trims konkurso dalyviams „Šilalės artojas“ dovanoja kitų metų pirmojo ketvirčio laikraščio prenumeratą. Prašome susisiekti su redakcija tel. (8-699) 6-73-84.

„Šilalės artojo“ inform.

Redakcijos archyvo nuotr.