„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Chuliganų taikinys – autobusų tvarkaraščiai

Nors kone kiekviena šeima turi po automobilį, tačiau daliai žmonių vienintelė prieinama transporto priemonė vis dar yra autobusas. Todėl svarbu žinoti, koks yra jo važiavimo grafikas. Deja, į „Šilalės artojo“ redakciją atėjęs upyniškis teigė jau kuris laikas stotelėje nematąs vie­šojo transporto tvarkaraščio, tad belieka tiktai spė­lioti, kokiomis valandomis laukti autobuso.

„Liko tik stotelės ženk­las. Aš žinau, kada važiuoja autobusas į Šilalę – dažnai prireikia, tad įsidėmėjau. Tačiau ką reikėtų dary­ti, jei prisieitų pasiekti kitą vietovę? Be to, juk ne visi ir atsimena tvarka­raš­­tį. Tai ką da­ryti jiems? Ne­aišku, kas už tai yra atsakingas, bet gal ir seniūnė galėtų tokius dalykus pastebėti bei tuo pasirūpinti, jei nie­kas kitas ne­užsiima“, – svarstė upyniš­kis (vardas ir pavar­dė redakcijai ži­nomi – red. past.).

Atsakydama į šį klausimą, Šilalės autobusų parko eksploatacijos inžinierė tvirtino, jog nauja lentelė su autobusų tvarkaraščiu jau ga­mi­nama.

„Žinau, kad ten nėra tvarkaraščio, jį nuolat kas nors sugadina. Būtent Upynoje tai įvyksta itin dažnai. Turbūt jaunimas elgiasi chuliganiškai. Neretai taip nutinka ir Laukuvoje. Nukenčia net au­tobusų stotelės ženklai. Mums tai kainuoja nemažus pi­ni­gus, nes kaskart iš metalo turime daryti naują lentelę. O metalas yra plonas, trenkus kumščiu, jis sulinksta. Taupydami net dailininkės paslaugų atsisakėme ir autobusų grafiko valandas rašome patys“, – aiškino pavardės sakyti nepanorusi Šilalės autobusų parko atstovė.

Morta MIKUTYTĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Penktadienis, 06 Sausio 2017 09:32