„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Susirūpino koplytstulpiais

Į redakciją užsukusi kvėdarniškė teigė esanti sunerimusi dėl pačiame Kvėdarnos centre sto­vinčio koplytstulpio likimo. Moters teigimu, seniūnas tu­rėtų pasirūpinti, jog šie medžio dirbiniai nesupūtų. Tačiau pats seniūnas baiminasi kitų gyventojų reakcijos: pasak jo, vieni nori, kad koplytstulpiai būtų nudažyti, tačiau kitiems neįtinka spalva, todėl tokių darbų jis iš viso vengia.

„Kone kiekvieną vasarą miestely­je organizuojami di­­džiausi festivaliai, vyksta Meliora­to­rių šventė, bet ap­linkai dėmesio niekas neskiria. Pavyzdžiui, koplyt­stulpiai – vienas iš jų yra Rūpintojėlis – stovi ir pūva. Net gėda prieš svečius. Negi seniūnas negalėtų nupirkti kokio „Pinotexo“, o viešuosius darbus atliekantys žmonės viską nudažytų. Argi tai būtų sudėtinga? Juk negražu. Galų gale, netvarkomos medžio skulptūros vieną dieną supus, beliks jas tik nuversti“, – nuogąstavo kvėdar­niškė.

Kvėdarnos seniūnas Aivaras Dobilas, išgirdęs apie prob­lemą, teigė tiks­liai nenumanan­tis, apie kuriuos objektus kalbama. Tačiau tuoj pat paaiškino dažymo darbų neskubėsiąs imtis.

„Būtų gerai, kad moteris man paskambintų ir pasakytų, kur tiksliai yra tie koplytstulpiai. Mano telefonas viešas ir visiems prieinamas. Reikia išsiaiškinti, kieno tai objektas ir kas jį statė. Kol to nežinau, nieko negaliu padaryti. Yra viena koplytėlė skvere, skirta tremtiniams. Bet ją jie patys ir prižiūri. Be to, ji yra kultūros paveldo objektas, kurio tvarkyti be specia­lių leidimų, kaip užsimanę, net negalime. Su medinėmis skulptūromis menki juokai. Nes vienam atrodys gražiai, kitas tuoj piktinsis, kad ne taip padaryta. Seniūnija prižiūri teritorijas, nupjauna žolę, sutvarko tvore­les aplink paminklus. Tačiau ne mūsų statytų paminklų neliesime“, – aiškino seniū­nas.

Jis dar kartą prašo „Šilalės artojo“ skaitytojos su juo susisiekti ir bendrai aptarti, kaip būtų galima sutvarkyti jos minimus koplytstulpius.

Morta MIKUTYTĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.