Logo
Spausdinti šį puslapį

Įtarimų kelia neįtikėtinai brangstantys projektai

Pastaruoju metu beveik kiekviename tarybos po­sė­dyje svarstoma bent po vie­­ną sprendimo projektą, ku­riame prašoma 3–4 ar net dešimčia kartų didinti pro­jek­tavimo paslaugoms  nu­ma­tytą finansavimą. Bent šiek tiek susipažinę su sta­tybų darbais, žino, jog be pro­jekto – nė žingsnio, o kuo didesnis objektas, tuo dau­giau kainuoja jo projek­ta­vimas. Tačiau kai kurie Šilalės tarybos nariai įžvelgia, kad sa­vi­valdybės specialis­tai galėjo sudaryti sąlygas neskaidriems susitarimams su projektuotojais, o atsa­ko­mybę norėtų permesti už finan­sa­vimo skyrimą balsuojantiems politikams. 

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 30

2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos