Kieno interesų ausys kyšo Lakštingalų gatvėje?

Šilalėje esanti Lakštingalų gatvė, atrodo, ta­po nepaprastos svarbos objektu, nes jos pa­vadinimas iš vietos politikų lū­pų tarybos po­sė­džiuose skamba nuo pat ka­dencijos pra­džios. Ir, regis, šią gatvę sa­votiškai globoja ne tik kon­servatoriai – dabar jau ir savivaldybės klerkai yra pasiruošę keisti jos remonto tech­ninį projektą, kad tik būtų iš­saugotos kelių so­dybų tvoros. 

Daiva BARTKIENĖ

Angelė BARTAŠEVIČIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 85