„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Trukt už vadžių ir vėl iš pradžių?

Žemaitės g. 6 namo rekonstrukcija tęsiasi jau ketvirtus metus Žemaitės g. 6 namo rekonstrukcija tęsiasi jau ketvirtus metus

2013 m. rugpjūčio 29 d. rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl daugiabučių namų energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo bei administratoriaus, kuriuo tapo UAB „Šilalės šilumos tinklai“, skyrimo. Tiesa, 2015 m. sausio 21 d. taryba nusprendė apsidrausti: Šilumos tinklams netinkamai vykdant funkcijas ir daugiabučių bendro naudojimo objektus administruojančiai įmonei teisės aktų nustatyta tvarka vienašališkai nutraukus sutartį, programos administratoriaus funkcijas perduoti UAB „Šilalės vandenys“. Tačiau šito kol kas neprireikė.

Taigi renovacijai mūsų rajone jau penkeri. Tačiau realią jos naudą patiria toli gražu ne visų daugiabučių gyventojai.

Aldona BIELICIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.78