„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Liūdnas Šilalės bedarbio portretas

Praėjusiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje neseniai reformuotos Darbo biržos, dabar vadinamos Užimtumo tarnyba, naujasis Šilalės skyriaus vado­vas Mindaugas Macas pateikė tarybos na­riams informaciją apie tarnybos veik­lą. Deja, ne visiems išrinktiesiems ji pa­sirodė įdomi, tad pranešėjui dar nė ne­įpusėjus pranešimo, politikai suskubo palikti posėdžių salę. O be reikalo – skai­čiai kalba patys už save.

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.83