„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Šilalėje vaikų niekas nevagia

Pastaruoju metu lietuviai ūžia dėl esą pernelyg griežtos vaiko teisių apsaugos tvarkos. Didesniuose miestuose rengiamos protesto akcijos prieš vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarką, įsigaliojusią nuo liepos. Protes­to dalyviai su šios pertvarkos įtvirtinimu sieja plačiai nuskam­bėjusius vaikų paėmimo iš šeimų atvejus. Ypatingą re­zo­nansą visuomenėje sukėlė dviejų mažylių istorija Kau­ne, kai jie buvo išplėšti iš motinos, šiai neva sudavus vie­nam iš vaikų, kai šis jos neklausė. Kilus skandalui, ma­ža­mečiai grąžinti į šeimą. 

O kokia padėtis yra Šilalės rajo­ne? Pakomentuoti si­tua­ciją sutiko Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvai­kinimo tarnybos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos sky­riaus Šilalės rajone specialistė – laikinai einanti pata­rė­jos pareigas Jolanta Kvietkauskienė.

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Iš viso Tauragės apskrityje nuo liepos 1 d. laikinoji globa buvo nustatyta 39 vaikams. Iki lapkričio 5 d. 12 vaikų jau buvo grąžinti tėvams (arba vienam iš jų).

2017 m. per tą patį laikotarpį laikinoji globa buvo nustatyta 41 vaikui, iš kurių per tą laikotarpį 10 buvo grąžinti tėvams.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.91