„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Pinigų yra, bet eilės netrumpėja

Jeigu savivaldybės racionaliau naudotų socialiniams būstams pirkti skirtas lėšas, jo laukiančiųjų eilės būtų gerokai trumpesnės. Tuo neabe­joja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM). Valstybės kontro­lei įver­ti­nus socialinio būsto fondo plėtros efektyvumą, pa­aiš­kėjo, kad pinigų yra, tačiau jie laikomi sąskaitose, nors žmonės valdiškos pas­togės laukia dešimtmečius.

Prieš mėnesį SADM paskelbė, kad šiuo metu už parduotus savi­val­dybių būstus jos yra sukaupusios apie 13,2 mln. eurų. Pagal įstatymą, šios lėšos turi būti naudojamos socialinio būsto fondo plėtrai – įsi­gyti naujų socialinių būstų, kurių visoje Lietuvoje laukia beveik 11 tūkst. šeimų ar asmenų. Sukaupusi lė­šų turi ir Šilalės savivaldybė – sociali­niams būstams pirk­ti nepanaudota 52 tūkst. Eur.

Angelė BARTAŠEVIČIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.98