„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Vieni atliekas rūšiuoja, kiti po langais šiukšlina

Grįžti prie atliekų tvarkymo temos paskatino šilališkės skambutis redakcijai dėl to, jog Dariaus ir Girėno gat­vėje esantys atliekų konteineriai taip apkrauti įvairiais rakandais, kad prie jų nebeįmanoma prieiti.

„Suprantama, jog vasarą žmonės atnaujina namus. Bet pikčiausia, kad vis dar yra tokių, kurie, įsigiję naujų baldų ar namų apyvokos daiktų, senuosius suverčia prie buitinių atliekų konteinerių ar šalia jų. Štai ir prie mūsų namų kažkas naktį stipriai pasidarbavo: atnešė prie konteinerių dujinę viryklę, lovos čiužinius, matyt, ir iš rūsio išgabeno viską, kas nebereikalinga. Net nesivargino popierines dėžes išardyti ir sukrauti į popieriui skirtą konteinerį“, – pasakojo moteris.

UAB „Ecoservice Klaipėda“ atliekų su­rinkimo administravimo direktorius Laimonas Žemaitis pritarė, jog prie netvarkos aplink konteinerius daž­nai prisideda būtent patys gyventojai, kraudami viską, kas jiems nereikalinga. 

„Blogiausia, kad nepavyksta teršėjų nustatyti, nors tikėtina, jog kas nors iš kaimynų juos pastebėjo. O vėliau žmonės piktinasi neva prastu vežėjų darbu. Ir teršėjai neabejotinai žino, kad tokias atliekas turėtų ne prie konteinerių krauti, o nuvežti į specia­lią aikštelę. Ši­la­liš­kiai įvairias stambia­ga­ba­rites ar remonto at­lie­kas ga­li ne­­mokamai pri­duoti į Vin­­­gi­ninkų kai­­me esančią aikštelę“, – sa­kė L. Že­­mai­tis. 

Jis patikino, jog stambiųjų atliekų įmonės trans­portas neveža, todėl dažniausiai palei konteinerius sukrau­tus rakan­dus surenka savivaldybės transportas ir darbininkai. 

Atliekų tvarkymo taisyklės draudžia didelių gabaritų atliekas bei naudotas padangas mesti į mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų ar kitus ne šioms atliekoms skirtus konteinerius ar palikti šalia jų. Už tokį poelgį gyventojams gali grėsti administracinės nuobaudos. Jei bent vieną nubaustų, kitus baudos tikriausiai sudrausmintų. 

Kita vertus, jeigu kaimynai taikstosi matydami tokį faktą, gal reikėtų taikyti „solidarumo“ mokestį visiems namo gyventojams, išrašant sąskaitas už stambiųjų atliekų išvežimą.

Anot atliekų surinkimo administravimo direktoriaus, brangi, bet efektyvi prevencinė priemonė būtų prie konteinerių aikštelių įrengiamos stacionarios ar mobilios vaizdo kameros. Šilalėje nebūtų sunku atpažinti šiukšlintojus, o jei atliekas atvežtų automobiliais, nebūtų sudėtinga nustatyti ir jų savininkus. L. Že­maičio nuomone, kameromis turėtų pasirūpinti savivaldybės.

Būtume neteisūs, jei sakytume, kad Šilalėje visiškai nėra sąlygų rūšiuoti atliekas. Privačių valdų savininkai aprūpinti individualiais konteineriais, prie daugiabučių yra bendro naudojimo. Tačiau neretai jie būna perpildyti, atliekas žmonės priversti krauti šalia jų. Todėl gyventojų nusiskundimų strėlės į UAB „Ecoservice Klaipėda“ skrieja pagrįstai. Būna, jog šios įmonės specialusis transportas apskritai „pamiršta“ užsukti į mažesnes gatveles išvežti atliekų. 

 Sulaukėme Aušros gatvės gyventojos skundo, kad „Ecoservice Klaipėda“ darbininkai atsisakė priimti žaliąsias atliekas, nes konteineryje rado bulvių.

„Vyras paklausė surinkėjų, kodėl šie neišpila atliekų. Jam taip ir paaiškino: dėl bulvių. Į konteinerį buvome sukrovę nupjautos žolės ir įpylę krepšį sudygusių bulvių. Jeigu jos netinka į žaliąsias atliekas, tai kur reikia dėti?“ – klausė moteris.

UAB „Ecoservice Klaipėda“ atliekų su­rinkimo administravimo direktoriaus teigimu, bulvės turėtų priklausyti žaliosioms atliekoms. 

„Bet galbūt jų neleidžia priimti į kom­postavimo aikštelę“, – svarstė direktorius.

Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro atliekų tvarkymo skyriaus vadovė Vilmantė Krištopaitienė užtik­rino, kad bulvės priklauso žaliosioms atliekoms.

„Tvarkant privačias valdas – genėjant medžius, vaiskrūmius, grėbiant la­pus, tvarkant veją, daržą, susidaro ža­liosios atliekos. Gyventojai yra atsakingi už tinkamą jų sutvarkymą. Dalis žmonių sodybose susidarančias žaliąsias atliekas kompostuoja, kai kurie rūšiuoja į tam skirtus konteinerius.

Žaliųjų atliekų negalima išmesti į buitinių ar antrinių žaliavų konteinerius – sumaišytų atliekų surinkėjai neveža. Gyventojai dažnai nesusimąsto, kad žaliosios atlie­kos – smulkios nugenėtos šakelės, žolė, pikt­žolės ir kt. – taip pat yra rūšiuojamos. Jos surenkamos atskirai ir vežamos kompostuoti. Valstybė yra suinteresuota sumažinti į sąvartynus patenkančių žaliųjų atliekų kiekį, be to, šios atliekos, sumaišytos su buitinėmis, la­bai teršia aplinką“, – sakė V. Kriš­to­paitienė.

Aldona BIELICIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.