„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Kolumbariumas Šilalėje: realybė ar utopija?

Pirmieji kolumbariumai Lietuvoje ėmė rastis apie 2007-uosius, kai vis dau­giau žmo­nių pradėjo apsispręsti savo mi­rusį artimąjį laidoti, palaikus kremuojant. Lietuvoje kei­čiantis laidojimo tradicijoms, augo ir kolumbariumų po­­pu­liarumas. Ir nors jie, ko gero, dar negreitai pakeis tra­­dicines kapavie­tes, vis tik poreikis yra. Tačiau Šilalėje kol kas apie kolumbariumo įrengimą net nekal­bama, nors gyventojų, kurie mano, kad jis būtų reikalingas ir mū­sų mies­te, yra. 

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

AUTORĖS nuotr. 

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.72

Atnaujinta Penktadienis, 18 rugsėjo 2020 08:31