„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4,50 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Kampanija „Atrask galimybes“. Zita: savaitgaliai be asistentės Neringutės man taip prailgsta...

Šilalės rajono Požerės kaime viena gyvenanti 66-erių Zita Gradytė nuo vakystės tu­ri cerebrinį paralyžių – juda neįgaliojo vežimėliu arba su vaikštyne. Skaudvilėje ji yra baigusi tuometę pagalbinę mokyklą-internatą, vėliau jokia veikla nebeužsiėmė. Pasak Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktoriaus pavaduotojos socialiniams reikalams Loretos Bujienės, nuo 1999 m. moteriai yra teikiama 10 val. per savaitę pagalba namuose (sutvarkomi namai ir aplinka, pagaminamas maistas). Situacijai tapus sudėtingesnei ir iš naujo įvertinus Zitos poreikius, buvo pasiūlyta ir asmeninė pagalba (20 val. per savaitę darbo dienomis). 

„Kai lūžo ranka, buvau pas seserį, kuri padėjo. Bet jai reikdavo eiti į darbą, tai likdavau viena. Abiem buvo sunku. Apie galimybę papildomai gauti asme­ninę pagalbą man pasakė pa­­­galbą namuose teikianti darbuotoja. La­bai apsidžiaugiau ir nusprendžiau ja naudotis, kad jausčiausi savarankiškesnė namuose. Ar­timųjų aš turiu (ma­mą, 2 brolius, 4 seseris), bet no­rėjosi palengvinti ir jiems. Už šią pagalbą turiu sumokėti apie 50 eurų per mėnesį. Ka­dan­gi mano mėnesinės pajamos yra apie 400 Eur, tai tikrai nemaži pinigai, bet pagalba labai gera ir reikalinga. Kai mano gyvenime atsirado asistentė Ne­ringutė, tapo daug lengviau. Ji padeda pasiruošti pusryčius, nusiprausti, lydi pas gydytojus, kartu išeiname pasivaikščioti. Nuostabiai bendraujam. Kai kokia nelaimė nutinka, visada jai skambinu. Laukiu labiau kaip namiškių. O savaitgaliai be jos taip prailgsta...“ – sako Zita ir ragina žmones, turinčius negalią, drąsiau naudotis šia puikia pagalba.

Gerumu spinduliuojančios, Pa­ežerės kaime gyvenančios 28-erių Neringos Bušinskienės profesija yra kirpėja, tačiau nuoširdus noras padėti žmonėms paskatino ją imtis visai kito darbo. Trumpam ji buvo išvykusi į Norvegiją, grįžusi susilaukė vaikučio. Nuo 2016 m. po truputį pradėjo talkinti socialiniams darbuotojams, o šiandien ji – asmeninė asistentė. Ši nuostabi jauna moteris yra puikus pavyzdys visiems, kaip keičiantis pačiam galima keisti kitų gyvenimus. 

„Tokį darbą pasirinkau, nes labai mėgstu bendrauti ir džiaugiuosi galėdama pagelbėti. Kad galėčiau tapti asisten­te, išklausiau 40 val. individualios priežiūros personalo įžanginius mokymus. Dabar turiu 2 klientus. Tai yra pagrindinis mano darbas, kuris labai patinka. Gera padėti žmonėms jaustis laimingiems. Smagu lydėti Zitą į bib­lioteką ar pagelbėti mokantis dirbti kompiuteriu. Kartais praverčia ir mano pirmoji profesija – padedu Zitai pasigražinti antakius, susitvarkyti plaukus. Man klientai yra tarsi šeimos nariai. Duodama gaunu daug daugiau. Jeigu esate nuoširdus, sąžiningas, komunikabilus, kantrus, nebijokite išbandyti šio darbo. Tai gali būti ir geras papildomo darbo variantas studentams“, – įsitikinusi Neringa.

Asmeninę pagalbą Šilalės rajone organizuoja ir teikia Ši­lalės rajono socialinių paslaugų namai, o ja naudojasi 17 įvai­raus amžiaus, skirtingas negalias turinčių žmonių. 

„Rajono gyventojai, pageidau­jantys gauti tokią pagalbą, turi kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, Šilalės miesto – į savivaldybę. Jokių apribojimų nei amžiui, nei negalios pobūdžiui nėra. Pa­teikus prašymą, paskirtas socialinis darbuotojas kartu su besikreipiančiuoju pildo klausimyną, kuris padeda individualiai ir tiksliai įvertinti šios pagalbos poreikį keturiose veiklose (asmens higiena, maitinimas, judėjimas, socialiniai santykiai). Aiškinamasi, kiek savarankiškai asmuo gali, pavyzdžiui, apsipirkti parduotuvėje, nuvykti pas gydytoją, į mokyklą, dienos centrą, kitas institucijas, laisvalaikio praleidimo vietas. At­sižvelgiama, kiek vieta, kurioje gyvena asmuo, yra pritaikyta jo negaliai, kokia yra jo sveikata, kasdie­ni­niai užsiėmimai, kiek pagalbos reikia,

kai asmuo prausiasi, valgo, ju­da, bendrauja su žmonėmis. Asmuo ar jo atstovas išreiškia pageidavimą, kokiose veik­lose ir kiek asmeninės pagalbos valandų, dienų nori gauti. Reikia pabrėžti, kad asmeninės pagalbos trukmė nėra ribojama. Tuomet socialinis darbuotojas parašo išvadą ir rekomendaciją dėl šios pagalbos ar kitų papildomų socalinių paslaugų ir perduoda ją savivaldybei, kuri priima sprendimą ir įvertina, kokias galimybes mokėti už pagalbą turi asmuo. Iš­samesnę informaciją apie šią priemonę galima rasti savivaldybės bei Šilalės rajono paslaugų namų tinklalapiuose. Kvie­čiame su ja susipažinti, kreiptis dėl paslaugos gavimo ir sėkmingai naudotis“, – sako Šilalės savivaldybės Turto ir socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Vilija Kar­bauskienė.

Kampanija „Atrask galimybes“ skirta supažindinti su as­menine pagalba ir skatinti ja naudotis. Jos organizatoriai pri­mena, jog tuo atveju, kai žmogaus pajamos yra mažesnės negu 294 Eur (2 valstybės remiamų pajamų dydžiai), ši pagalba yra teikiama nemokamai. Jeigu pajamos didesnės, mokestis apskaičiuojamas individualiai – įvertinus neįgaliojo pajamas, galimybes mokėti ir atsižvelgus, ar jam teikiamos kitos socialinės paslaugos, kad būtų galima nustatyti, kokią procentinę dalį (5, 10, 15 ar 20 proc.) pajamų jis turi skirti mokėjimui ir apskaičiavus, kokią dalį pagalbos teikimo išlaidų dydžio sudaro 20 proc. Šis dydis gaunamas sudauginus pagalbos valandų skaičių ir valandinį savivaldybėje taikomą įkainį bei paskaičiavus, kokią dalį šio dydžio sudaro 20 proc. Gavėjas turi mokėti ne daugiau kaip 20 proc. pagalbos teikimo išlaidų dydžio, kuris negali viršyti 20 proc. asmens pajamų.

Indrė RADŽIUKYNIENĖ

Atnaujinta Penktadienis, 21 spalio 2022 10:46