Miško kelių remontas virto detektyvu

„Čia iš tiesų žvyruotas kelias? - klausia A. Tarvydas. -  Kur čia matote 30 kubų žvyro?“ „Čia iš tiesų žvyruotas kelias? - klausia A. Tarvydas. - Kur čia matote 30 kubų žvyro?“

„Geriau tokio remonto nebūtų buvę“ - prieš kurį laiką „Šilalės artojui“ apie Rietavo miškų urėdijos organizuotą miško kelių remontą kalbėjo teneniškis ūkininkas ir privačių miškų savininkas Antanas Tarvydas. Negalima sakyti, kad po publikacijos visiškai nieko nepasikeitė: kai kur remonto broką mėginta taisyti, o Rietavo urėdas Vaidotas Šliogeris šią savaitę Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnų buvo išvestas iš urėdijos su antrankiais.

Broką mėginta taisyti

Su A. Tarvydu vėl važiuojame į Tenenių miškus. Aną sykį po tokio apsilankymo Rietavo miškų urėdas V. Šliogeris „Šila­lės artojui“ sakė, jog esą yra normalu ir natūralu, jeigu paaiškėja kokių remonto trūkumų. Pagal rangos darbų sutartį rangovas turįs du mėnesius jiems ištaisyti. Tai padaryti jis privalėjo iki lapkričio 15 d. Dabar jau - lapkričio pabaiga. Vadinasi, viskas tvarkoje?

Čia iš tiesų šis tas daryta. Kai kur išvalyti pačių remontininkų nukastu kelio žvyru užversti grioviai, atkastos pačių užverstos pralaidos, išardyta bebrų užtvanka, nuleistas vanduo.

- Jeigu visur būtų šitaip sutvarkę! - sako A. Tarvydas. - Iškirtę pakelės krūmus, išvalę griovius ir nekišę nagų prie paties kelio. Tada nieko negalėčiau sakyti.

Remontas ar imitacija?

Važiuoti miško keliu gerokai sunkiau. Juk lapkričio pradžioje buvo pasnigę, po to sniegas ištirpo, išmirkydamas menkutę kelio dangą. A. Tar­vydo keturiais ratais va­romas lengvasis automobilis po savęs palieka gilias provėžas, o kai kur plaukte plaukia purvu. Kaip išvažiuos sunkesnė mašina, jei lengvąja šitaip?

- Medvežiu, net tuščiu, nė nerizikuok, - sako A. Tarvy­das. - Tik kai pašals arba kai išdžius vasarą. Kelio danga - labai menka, o po remonto dar labiau suprastėjo. Štai, žiūrėkit, kur nukastas kelio žvyras. Jo buvo ir taip nedaug!

A. Tarvydas rodo griovyje supiltas bei žole apžėlusias krūvas. Nuspardo koja velėną, po apačia pasirodo žvyras.

- Man dėl to labiausiai apmaudu, - sako jis. - Kiek į tuos kelius kažkada sudėta darbo ir pinigų! Ir kai dirbau eiguliu, ir kai aplink nusipirkau savo miškų, prie tų kelių pats nemažai prisidėjau. Kiek žvyro čia supilta iš privačios mano žemės, kada kasiau tvenkinius! Ir mes, privačių miškų savininkai, ir tuometinis girininkas Stasys Eitutis dėl miško kelių buvome vienos nuomonės: jie yra reikalingi visiems. Kaip įmanydami taisėme ir saugojome. O dabar atvažiavo kažkas, sujaukė viską, paėmė pinigus ir išvažiavo. Net Tenenių seniūnija nežinojo, kad čia remontuojamas bendro naudojimo kelias.

A. Tarvydas – nepriekaištingai tvarkomų miškų savininkas. Keletas diplomų liudija, jog jis su šeima sėkmingai dalyvauja pavyzdingai tvarkomos miško valdos konkursuose, o pernai už pavyzdingą miško atkūrimą, miško apsaugą bei priežiūrą buvo apdovanotas aplinkos ministro padėkos raštu. Savininkas nieko prieš mokėti 5 procentų apyvartos mokestį, kuris imamas miško kelių remontui.

- Bet ar tai iš tiesų remontas? - klausia miško šeimininkas. - Štai tame keliuke pagal sąmatą supilta 30 kubų žvyro. Urėdijos atstovų prašiau, kad parodytų bent saują. Žvyrą matau tik ant šitos pralaidos. Bet negi čia 30 kubų? Labai nesunku pamatuoti.

Žmogus ima ruletę, matuoja, skaičiuoja skaičiuotuvu.

- Šeši kubai su trupučiu! - sako. - O kur dar 24?

Tačiau oficialiai, jeigu tikėsime remonto darbus organizavusios Rietavo urėdijos dokumentais, viskas yra gerai. Tenenių seniūnija jau gavo miškų urėdo V. Šliogerio raštą, kuriame yra toks sakinys: „Numatyti defektiniuose aktuose darbai atlikti ir patvirtinti atsakingų asmenų“.

Išeitų, tie krūmai, kurie tebeauga grioviuose, tikrai yra iškirsti, pilni žemių grioviai išvalyti, o susitvenkęs vanduo iš tiesų nesitvenkia? Net nejuokinga...

STT įtaria urėdą piktnaudžiavimu

Remonto darbus, kurie kainavo apie 110 tūkst. eurų, atliko uždaroji akcinė bendrovė „Omta“. Žiūrint formaliai, jokių pretenzijų jai nebegalima reikšti: urėdija darbus pri­ėmė, dabar jau, remiantis jos raštais, ir defektai yra ištaisyti.

Skaitytojams turime pri­min­ti, jog atlikti šio kelio remontą pretendavo ir kita bendrovė, kuri siūlė gerokai mažesnę kainą. Tačiau ji negalėjo dalyvauti konkurse, nes urėdija skelbė uždarą konkursą. Kodėl uždarą? Todėl, kad, urėdo nuomone, prieš porą savaičių išreikšta „Šilalės artojui“, tai buvo asmeninis įmonės reikalas. Bet ar iš tiesų asmeninis?

Po to, kai STT pareigūnai pirmadienį urėdijos patalpose atliko kratą ir uždėjo antrankius urėdui, dėl to „asmeniškumo“ kyla rimtų abejonių. Pasirodo, pareigūnai jau kuris laikas stebėjo urėdijos atliekamus viešuosius pirkimus ir dabar įtaria, jog urėdas iš savanaudiškų paskatų protegavo sau palankias įmones bei kitokiais veiksmais piktnaudžiavo tarnyba. Taip pat įtariama, kad urėdas, pasinaudodamas savo tarnybine padėtimi, darė įtaką kelio remonto darbų sąmatos projektą rengusiam darbuotojui, jog būtų nepagrįstai padidinta darbų vertė. Kartu su urėdu STT pareigūnai išsivedė ir informatiką Liną Remezą. (Šiuo metu jis paleistas už rašytinį pasižadėjimą neišvykti.)
Tyrimą pradėjo ir etikos sargai.

Prieš STT pareigūnams ap­­silankant urėdijoje, tyrimą dėl to, ar Rietavo urėdo V. Šlio­­­­ge­rio veiksmai ati­tinka Vie­šų­jų bei privačių interesų de­rinimo valsty­bės tarny­boje įstatymą, pradėjo ir Vy­riausioji tarnybinės eti­kos komisija (VTEK). Apie tai Ši­lalės rajono savival­dybės tarybos nariui ir Anti­ko­rup­cinės komisijos pirmininkui Algir­dui Mei­že­niui pranešė VTEK pirmininkas Romas Va­­len­tu­­ke­vi­čius.

- Apie kelių remontą Te­nenių miškuose bei kitus da­lykus sužinojau ne tik iš „Šila­lės artojo“ publikacijos, - sakė A. Meiženis. - Niekada neišduodu žmonių, kurie į mane kreipiasi. Galiu pasakyti tik tiek, kad mano rinkėjai iškėlė klausimą: kaip Rie­tavo urėdas savo pareigas suderina su savo žmonos verslu? Pasirodo, jo sutuoktinė turi įmonę, kuri užsiima skiedrų gaminimu, rąstinių bei karkasinių na­­mų statyba ir panašiais darbais. Dėl to gali kilti interesų konfliktas, todėl pasidomėjau, ką deklaruoja pats V. Šlio­geris. Ogi nieko! Ba­landžio mėnesį pra­dėda­mas eiti urėdo pareigas, jis turėjo deklaruoti galimą vie­šųjų bei privačių interesų kon­fliktą. Tačiau jo deklaracijos neradau. Tada pranešiau VTEK. Gavau atsakymą, jog komisija pradėjo tyrimą, - „Šilalės artojui“ aiškino A. Mei­ž­enis.

O kelias?

Sužinojęs apie STT bei VTEK pradėtus tyrimus, A. Tar­vydas netrykšta džiaugsmu.

- O kelias? - klausia jis. - Tarkime, bus nustatyta, kad urėdas pažeidė įstatymus ir tarnybinę etiką. Tačiau pinigai juk išleisti, su rangovu atsiskaityta, kelias laikomas suremontuotu. Bet kas jį iš tiesų tvarkys? Dabar daug kas priklausys nuo Generalinės miškų urėdijos. Kai jos atstovai buvo atvykę į Tenenius aiškintis situacijos, aš miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus viršininkui Dariui Sto­niui prie visų įteikiau prašymą, kuriame detaliai aprašiau padėtį bei paprašiau viską ištirti. Dabar laukiu atsakymo, - „Šilalės artojui“ sakė A. Tar­vydas.

Remonto darbus Tenenių miške, kurie kainavo apie 110 tūkst. Eur, atliko UAB „Omta“. Kaip skelbiama internete, tai nedidelė Kretingos rajone registruota ir statybomis užsi­imanti įmonė, turinti 20 darbuotojų bei 2 automobilius, o jos metinė apyvarta - 100 tūkst. Eur.

Petras DARGIS

AUTORIAUS nuotr.

Jeigu tikėsime Rietavo urėdijos dokumentais, tai šiose nuotraukose matote iškirstus pakelės krūmus, išvalytus griovius, kuriuose nesitvenkia vanduo...

 

 

 

 

 

 

 

 

Negalima sakyti, kad konkursą laimėjusios įmonės darbininkai nieko netaisė. Yra vietų, kur jie pačių užverstą griovį išvalė

Atnaujinta Antradienis, 06 Gruodžio 2016 11:21