„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Akcija „Saugus būstas“

Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio (VPPP) pareigūnai kartu su UAB „Šilalės butų ūkis“ inžinieriumi Gintaru Grikšu praėjusią savaitę lankėsi Kvėdarnos daugiabučių rūsiuose ir laiptinėse. Surengti akciją „Saugus būstas“ paskatino viename iš Ši­lalės miesto daugiabučio rūsių kilęs gaisras: degė čiužinys, įvairūs skudurai. Laimei, liepsnos neišplito, niekas nenukentėjo. Toks įvykis tu­rėtų būti gera pamoka, jog bendro naudojimo patalpose nedera kaupti įvairių atliekų, kurie gaisro atveju kelia didelę grėsmę.

Aplankius visus Kvėdarnos daugiabučių rūsius, pastebė­ta, kad daugelio jų laukinės durys yra ne tik nerakintos, bet dargi ir praviros. Todėl bet kada užėję pašaliniai asmenys, neatsargiai elgdamiesi su ugnimi ar cigarete, gali sukelti gaisrą. Rūsiuose šiukšlinės - dažniausiai plastikinės, tad, įme­tus neužgesintą nuorūką, belieka laukti dūmų ir ugnies.

Daugelio daugiabučių rūsių bendro naudojimo patalpos užkrautos senais čiužiniais, lovomis, durimis, langais, padangomis bei kitomis atliekomis. Tai tikrai nė­ra saugu gaisro atveju. UAB „Ši­lalės butų ūkis“ daugiabučių laiptinėse iškabino skelbimus, raginančius išsikuopti bend­ro naudojimo patalpas. Jei į tai nebus reaguojama, įmonė planuoja imtis griežtesnių priemonių.

Šilalės priešgaisrinė gelbė­jimo tarnyba primena, jog bend­rosiose gaisrinėse saugos taisyklėse numatyta, kad daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose draudžiama užkrauti, užtverti rūsių prieigas, užkalti ar įvairiomis medžiagomis užgriozdinti bendro naudojimo patalpas, balkonus, liukus, angas bei kitus išėjimus, skirtus žmonėms evakuoti. Rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose draudžiama laikyti suslėgtųjų dujų ba­­lionus, ypač degias, labai de­gias medžiagas bei preparatus, sprogstamąsias bei kitas pavojingas medžiagas, kurios sprogsta ir dega, sąveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar viena su kita, ir degimo metu išskiria nuodingus produktus. Rūkyti galima tik tam skirtose specialiais ženk­lais pažymėtose vietose, kuriose yra nedegus indas nuorūkoms.

Šilalės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir UAB „Ši­lalės butų ūkis“ prašo gyventojų pašalinti nereikalingus daiktus iš daugiabučių rūsių. Akcijos „Saugus būstas“ metu bus tik­rinamos ir Šilalės daugiabučių bendro naudojimo patalpos bei rūsiai.

Laima KAZLAUSKIENĖ

Tauragės APGV Šilalės PGT VPPP vyresnioji inspektorė

AUTORĖS nuotr.

 

 

 

Atnaujinta Antradienis, 13 Gruodžio 2016 09:28