„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Ar tvarko, ar netvarko – vis tiek blogai

Šilalėje, Žemaitės gatvėje esantis 10 numeriu pažy­mėtas daugiabutis yra pagarsėjęs kone visame rajone. Šįkart jo gyventojai „Šilalės artojo“ pagalbos šaukėsi, gindami kaimyno interesus. Jų teigimu, kol šiukšles iš konteinerių it brangenybes namo vilkęs Simas Norbutas gydomas ligoninėje, Šilalės butų ūkio atsiųsti darbuotojai jo „turtą“ neva tempia laukan, o kas vertinges­nio – esą ir į savo namus. Kaimynų tvirtinimu, ten buvę ir gerų daiktų, kuriuos nešėsi, kas netingėjo.

Vagia turtą?

Antradienį, po pietų, „Šila­lės artojo“ redakciją pasiekė nerimastingas skambutis iš Že­maitės gatvės.

„Atvažiuokite į bendrabutį. Turėsite ir ką fotografuoti, ir ką parašyti – žmogaus daiktus krausto, kai jo paties nėra. Velka viską iš eilės“, – intrigavo neprisistačiusi moteris.

Nuvykus į bendrabutį, Šila­lės butų ūkio darbuotojas su dviem pagalbininkais rinko įvai­rius rakandus, iš pažiūros panašius į šlamšto krūvą, ir metė pro langą į kiemą. Antrame aukšte esantis butas, kuriame vyrai darbavosi, atrodė apgailėtinai: sienos nutriušusios, o baldai ir daiktai nepanašūs į tinkamus naudoti. Kambario viduryje voliojosi stiklainis su skysčiu, panašiu į kompotą - neaišku, kokio senumo. Tiesa, redakcijai paskambinusi šio namo gyventoja suskubo paaiškinti, jog ne visi kaimyno daiktai galėjo būti niekam tikę.

„Čia gyvenantis S. Norbutas šiuo metu yra ligoninėje. Kai atėjo pietų metas, Šilalės butų ūkio darbininkas, išėjęs pietauti, paliko kambario duris atrakintas. Kol jis grįžo, „padėjėjai“ iš buto tempė visokius daiktus maišais į savo namus. Ar taip galima? Mėgo tas žmogus pasirinkti iš konteinerių, rūbus vilko visus iš eilės, bet žinau, kad ir gerų dalykų buvo. Ketino pasiremontuoti kambarį, turėjo tam įrankių. Kur jie dabar?“ - piktinosi moteriškė.

Ji paaiškino, jog tarp išvežamo šlamšto buvusi įrankių dėžė su firmos „Bosch“ pavadinimu. Jos manymu, ten galėjo būti geri prietaisai, kuriuos tvarkdariai galimai ir pasiėmė.

Bute – tik tarpelis praeiti

Kaltinimus vagyste išgirdę kam­baryje besidarbuojantys vyrai tvirtino nieko nepaėmę, nes esą net nėra ko imti. Ne­gana to, atvykę teigė pirmiausia patalpas išpurškę dezinfekciniais preparatais, mat buto šeimininkas visiškai nesitvarkė.

„Ką matote dabar – tai jau niekis. Kai atvažiavau rytą, čia buvo tik siauras tarpelis praeiti, o aplink pilna šlamšto. Šio buto gyventojas iš konteinerių viską tempdavo į namus. Jau dvi pilnas priekabas šiukšlių išgabenome, dabar bent galima apsisukti. Vežame tik šiukšles, nie­kam tikusius rakandus. Pa­­liksime stalo įrankius, kai kuriuos baldus bei reika­lingus daiktus.

Sakė, kad išnešėme įrankius? Kokius? Žiū­rė­ki­te, čia visi tie jo gerieji įrankiai“, – rodė į kūjį bei kelias kitas paprastas darbo priemones Šilalės butų ūkio darbuotojas.

Jam talkinę to paties daugiabučio gyvento­jai net nusijuo­kė, išgirdę mo­ters kaltini­mus, esą jie kaž­kokius daiktus tempė į savo na­mus.

„Ką čia neši? Viskas buvo suvilkta iš konteinerių. Parsitempė lentų, iš jų lentynas buvo susikalęs“, – aiškino pavardės ne­sakęs vienas iš bendrabutiškių.

Gyveno antisanitarinėmis sąlygomis

Pakalbinti bendrabučio gyventojai patvirtino, jog vyras gyveno antisanitarinėmis sąlygomis, nieko neįsileisdavo į butą. Užsiminta ir apie tai, kad su savo sugyventine dažnai girtaudavo. Anot kaimynų, matyt, turėjo iš ko, nes žmogus gaunąs senatvės pensiją.

Buto tvarkymo darbai pradėti rajono savivaldybės Tei­sės ir viešosios tvarkos skyriaus sanitarijos inspektorės Vi­tos Monkevičienės iniciaty­va.

„Šeimininkas dabar išvežtas gydyti, paskui grįš. Ar matėte, kaip atrodo  kambarys? Dėl sąlygų jame į mus kreipėsi to vyriškio giminaičiai, prašė jam padėti. Tarp šitiek šiukšlių gali ir ligos, ir parazitai išplisti. Jei bendrabutyje kiltų gaisras, kaip iš to buto žmogų reikėtų išgabenti!“ - baisėjosi sanitarijos inspektorė.

Užsiminus apie galimą vagystę, V. Mon­ke­vičienė tik nu­mojo ranka – juk ten vien atliekos. Negana to, esą butas beveik visada būdavo nerakinamas.

„Tuo adresu į patikrinimą vykau gal tris kartus. Žmogus į sa­vo kambarį vilko viską, ką ras­da­vo. Kai sykį atėjau, kaimynai ėmė mane atkalbinėti: jūs ten neikit, ar nebijote užsikrėsti? O dabar, kai pagaliau bus tvarka, kažkas skundžiasi, kad blogai darome. Kodėl patys kaimynai nesiėmė iniciatyvos tvarkyti? Juk ir jiems kyla grėsmė apeiti visokiais parazitais. Situacija čia buvo susidariusi tikrai ekstremali. Net tualeto nebuvo įmanoma rasti – ten sukrauta daugybė daiktų, tad žmogus naudojosi kambary­je pastatytu kibiru!“ – tikino V. Monkevičienė.

Sanitarijos inspektorės teigimu, netvarka šiame daugiabutyje kažkodėl priimama kaip savaime suprantamas dalykas. Tačiau, anot specia­listės, situacija galėtų pasikeisti, jeigu susiimtų visi gyventojai.

Pareigūnų priežiūra nebūtina

Ar gali Šilalės butų ūkio darbininkai, niekieno neprižiūri­mi, daryti tvarką, pasiteiravo­me Tauragės apskrities vy­­riau­sio­jo policijos komisa­ria­­to Ko­­mu­ni­kacijos grupės spe­cia­lis­tės Rūtos Janavi­čiū­tės.

„Tokie tvarkymai vykdomi, vadovaujantis teisėtais spren­dimais. Policija tokiose situacijose dalyvauja tuomet, kai reikia suteikti pagalbą institucijoms, užtikrinant viešąją tvarką – pavyzdžiui, kai būsto savininkas, jo įgaliotinis ar kitas asmuo neleidžia vykdyti teisėtų reikalavimų kitoms institucijoms ar kai reikia kitokios pareigūnų pagalbos“, – paaiškino komisariato atstovė.

Morta MIKUTYTĖ

AUTORĖS nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 20 Gruodžio 2016 09:12