„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Einate pasilinksminti? Įvertinkite grėsmę ir būkite atsakingi

Dr. A. Širvinskienė viliasi, jog vis daugiau žmonių nuspręs nebegyventi slegiami baimės, gėdos jausmų, susijusių su priklausomybe, o suskubs kreiptis pagalbos Dr. A. Širvinskienė viliasi, jog vis daugiau žmonių nuspręs nebegyventi slegiami baimės, gėdos jausmų, susijusių su priklausomybe, o suskubs kreiptis pagalbos

Šiandieninis pasaulis pilnas įvairiausių pagundų, ku­rių klastinga grėsmė dažnai nėra įvertinama iš anksto. Vie­nas iš pavyzdžių – psichoaktyvių medžiagų vartojimas, kuomet „nekaltas“ ir neapgalvotas veiksmas galiausiai priveda prie ilgalaikių ir sunkių sveikatos problemų.

Apie priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų bei jų žalą žmogaus organizmui pasakoja Respublikinio pri­klausomybės ligų centro (RPLC) direktoriaus pavaduo­toja dr. Aušra Širvinskienė.

Pagalba laiku – efektyvus gydymas

Dažnai žmonės nepajėgia pa­tys įvertinti savo priklausomybės laipsnio ir grėsmės gerovei, todėl tokiose situacijose svarbi tinkama ir greita šeimos narių reakcija, skatinanti ieškoti išeities.

„Aplinkinių raginimas gydytis yra tikrai reikalingas pirmiesiems žingsniams žengti, kadangi pats asmuo paprastai priklausomybės faktą neigia. Artimieji dažniausiai pirmieji pastebi kvaišalų vartojimo pasekmes, todėl neretai pacientai atvyksta lydimi artimųjų. Svarbiausia yra laiku kreiptis pagalbos – neįsisenėjusios ligos gydymas būna daug efektyvesnis, o dažnai tai reiškia, kad ir sėkmingesnis. Tai būdinga visiems susirgimams, tarp jų – ir priklausomybės ligoms“, – apie svarbą laiku kreiptis pagalbos pasakoja A. Širvinskienė.

Priklausomybė yra tokia pat liga kaip ir kitos

Šiandien vis dar populiaru ieškoti greito sprendimo, žmonės nėra linkę pripažinti sau bei kitiems, jog nuo priklausomybės, kaip ir nuo kitų lėtinių ligų, greitai nepasveikstama. Iš tikrųjų priklausomybė yra liga kaip ir kitos, jai taip pat sukurti pagrįsti gydymo būdai.

Priklausomybės sindromą reikėtų įtarti, kai dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo asmuo pastebi neigiamų pokyčių santykiuose su aplinkiniais, jam darosi sunku užmegzti ryšį bei vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Jei psichoaktyvių medžiagų vartojimas dar nesukėlė priklausomybės, tačiau pakenkė sveikatai, ši būsena įvardijama kaip žalingas vartojimas.

A. Širvinskienė akcentuoja, kad tik gydytojas psichiatras gali įvertinti būklę ir pakonsultuoti žmogų dėl žalingo vartojimo ar priklausomybės, bet ne mažiau svarbi yra pirminė pagalba sveikatos priežiūros įstaigose, pacientų konsultavimas (trumposios konsultacijos) bei pirminės grandies gydytojų gebėjimas identifikuoti pacientus, kuriems reikia pagalbos, ir juos motyvuoti kreiptis  į gydytojus psichiat­rus, jog liga būtų atpažinta bei pradėta gydyti anksčiau.

Stresas slopinamas psichoaktyviomis medžiagomis

Alkoholis – viena labiausiai paplitusių psichoaktyvių medžiagų ir dažniausiai pasitaikantis jo vartojimo padarinys yra padidėjęs arterinis kraujospūdis. Tai susiję su tuo, kad vartojantis alkoholį asmuo patiria daug streso ir sutrinka jo miego režimas. Toksinis alkoholio poveikis veikia širdies raumenį, atsiranda kardiomiopatija, ir kepenis – pakinta kepenų fermentai, atsiranda suriebėjimas, po ilgesnio laiko išsivysto cirozė.

A. Širvinskienės teigimu, nuo­latinis alkoholio vartojimas taip pat yra susijęs su neurologiniais žmogaus savireguliacijos mechanizmų pakitimais, dėl ko silpnėja jo gebėjimas reguliuoti savo emocines būsenas. Gana tipiška, jog toks žmogus patirs stipresnį potraukį psichoaktyvioms medžiagoms, siekdamas slopinti stresą. Jei psichoaktyvios medžiagos, tokios kaip heroinas ar kitos, vartojamos švirkščiamuoju būdu, pasitaiko venų uždegimų, pūlinių, infekcijų, kurios perduodamos per kraują su švirkštimo priemonėmis.

Galimybių sveikti šiandien yra daugiau

Pastaraisiais metais priklausomybės tema tampa aktualesnė, daugėja diskusijų viešojoje erdvėje. Norisi tikėtis, jog kartu mažėja su priklausomybės liga susijusi stigma bei mitai.

Nors 2020 m. Respublikinio priklausomybės ligų cent­ro (RPLC) skyriuose dėl epidemiologinės situacijos šaly­je gydėsi mažiau pacientų nei 2019 m., tačiau specialistė džiau­giasi didesniu skambučių srautu – kreipiasi asmenys, kurie teiraujasi dėl pagalbos galimybių žalingai vartojantiems ar turintiems priklausomybę.

„RPLC yra sėkmingai gydęsis ne vienas visuomenei žinomas žmogus. Palaipsniui kalbėti apie savo gydymąsi, ypač reabilitacijos programose, tampa ne tik ne gėda, priešingai – tai viešai pateikiamas tinkamas ryškių elgesio pokyčių paaiškinimas bei privalumas“, – sako A. Šir­vinskienė.

Norintiems pasveikti reikia žinoti, jog būtina tęsti konsultacijas su specia­listais, svarbu identifikuoti prieinamus pagalbos resursus ir išmokti jais naudotis. Priklausomybė yra lėtinė psichikos liga, bet tai – gydoma liga, nuo kurios sveikti galimybių šiandien yra daugiau nei bet kada anksčiau.

Norint gauti emocinės ir psichologinės pagalbos, sergan­­čiajam bei jo artimie­siems pa­tariama kreiptis į emo­cinės paramos tarnybas (parama telefonu ar inter­netiniu susi­rašinėjimu), o psi­chikos sveikatos centre ar visuo­menės sveikatos biure be gydytojo siuntimo teikia­mos nemoka­mos psichologo konsultacijos.

Taip pat visą parą veikia emo­cinės pagalbos linija 1809, vie­nijanti paramą teikiančias li­nijas: Vilties liniją (116 123), Pagalbos moterims liniją (8-800 66366), Jaunimo liniją (8-800 28 888), Vaikų liniją (116 111), Sidabrinę liniją (8-800 800 20) ir Tėvų liniją (8-800 900 12).

Esant ūmiai būklei, kai gresia pavojus sveikatai ar gyvybei, rekomenduojama skambinti 112.

Svarbiausia prisiminti – tu nesi vienas, o dar dau­­giau aktualios bei patikimos informacijos apie priklausomy­bes, profesionalios pagalbos ga­li­mybes šalyje ir kitus aktua­lius klausimus galite ras­ti na­cionalinėje psichikos sveikatos svetainėje https://pagalbasau.lt.

A. SKARAIČIO nuotr.

 

 

Atnaujinta Penktadienis, 14 gegužės 2021 09:45