„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Kodėl svarbu skiepytis?

Imunoprofilaktika – imuninių vaistinių preparatų (vak­cinų, serumų, imunoglobulinų) vartojimas, norint apsi­sau­goti nuo užkrečiamųjų ligų. Vakcinų sudėtyje yra an­tigenų, kurie, patekę į žmogaus organizmą, padeda susidaryti aktyviam ilgalaikiam imunitetui. Skiepijimu siekiama dvie­jų pagrindinių tikslų – saugoti žmogų nuo ligų bei riboti už­krečiamųjų ligų plitimą visuomenėje. Visuotinai pri­pa­žinta, kad skiepijimas yra eko­nomiškai efektyviausia vi­suo­menės sveikatos priežiūros priemonė. 

Daiva MEDEIKIENĖ

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Tauragės departamento Šilalės skyriaus vyriausioji specialistė

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 43

Atnaujinta Antradienis, 08 birželio 2021 10:43