Mažiau vitamino D – didesnė gripo rizika

Šis saulės vitaminas saugo mus nuo daugybės ligų, jeigu tik jo organizme netrūksta. Tai galime sužinoti išsityrę kraują – iki kovo pabaigos vitamino D tyrimas daug pigiau atliekamas „Medicina practica“ la­bo­ra­to­ri­joje.

Daugybė sveikatos sutriki­mų siejama su vitamino D stygiumi. Šio vitamino trūkumas pasaulyje – lyg epidemija. Dau­gumai Lietuvos gyventojų jo irgi stinga. Pagrindinis vi­tamino D šaltinis yra saulės švie­­sa. O kiek žiemą jos matome?

Vitaminas D suaktyvina imu­nitetą, veikia kaip antibio­ti­kas, todėl organizmas gali geriau gintis nuo infekcijų. Štai norvegų mokslininkai yra nu­statę, jog sergančiųjų gri­pu skaičius staiga išauga, kai trūksta saulės. JAV specia­lis­tai nurodė, kad turintiesiems žemiausią vitamino D ly­gį per­šalimo ligų bei gripo rizika padidėja apie 40 proc. Pa­na­šias išvadas daro ir ki­tų šalių mokslininkai.

Vitaminas D ypač svarbus, ne tik kovojant su gripu, bet ir kaulų būklei, siekiant išvengti cukrinio diabeto, širdies bei kraujagyslių ligų, bronchinės astmos ir net kai kurių vėžinių susirgimų. Jo stoka siejama su depresija, silpnaprotyste, nėštumo komp­likacijomis, nutukimu, kai kuriomis autoimuninėmis ligomis.

Labai svarbu laiku pastebėti vitamino D stygiaus pradžią. Tačiau, pildant jo atsargas, kyla pavojus perdozuoti papildų. Rizikos grupės žmonėms patartina reguliariai at­likti kraujo tyrimą – nustatyti vitamino D 25 (OH) kiekį. To­dėl šiuo metu „Medicina prac­tica“ laboratorija organi­zuoja prevencinę akciją „Vita­mino D turėsi – sveikatai padėsi!“

AKCIJA! Vi­tamino D tyrimą daug pi­giau Jums atliks „Medicina prac­tica“ laboratorijoje Ši­la­lės ligo­ni­nėje (Vytauto Di­džiojo g. 19, tel. (8-449) 4-67-63). Pas mus - aukščiau­sia kokybė.

Prieš tyrimą būtina bent 12 val. nevalgyti. Iš anksto regist­ruotis nereikia. Akcija vyks­ta iki kovo pa­baigos.

Interneto svetainė: www.medicinapractica.lt.

Atnaujinta Antradienis, 21 vasario 2017 09:40