Antibiotikai dažniausiai skiriami „iš akies” ir be reikalo

Kad antibiotikai būtų skiriami tinkamai ir tik esant aiš­kioms indikacijoms, sveikatos apsaugos ministro įsa­kymu patvirtintas skatinimo racionaliai vartoti vaistus 2015–2017 m. planas. Deja, nėra patvirtintos metodikos, kaip gydyti labiausiai paplitusius ūminius kvėpavimo susirgimus, tad antibiotikų išrašoma nepagrįstai daug. Gydytojai neturi pakankamai priemonių atskirti bak­te­rinę infekciją nuo virusinės – trūksta pinigų tyrimo metodams, leidžiantiems tiksliau nustatyti, ar ligą sukelia virusas, ar bakterija. Nenorėdami rizikuoti, medikai ir skiria antibiotikų.

Liūdnos pasekmės

Pastaraisiais metais itin di­delis dėmesys skiriamas bak­terijų atsparumo antibio­ti­kams augimui ir dėl to ky­lančioms grėsmėms. Forbes“ išspausdinta in­for­macija, kad JAV 2016 m. pabaigoje mirė moteris, užsi­krėtusi karbapenemazes ga­mi­nančia enterobakterija, kuri buvo atspari visiems šiuo metu JAV registruotiems 26 antibiotikams. Todėl šių vaistų sky­rimas turėtų būti itin apgal­votas, paremtas tik laborato­ri­niais tyrimais patvirtinus bak­terinę infekciją.

Deja, antibiotikais dažnai gydoma, vadovaujantis vien klinikiniais simptomais, ir nuo 50 iki 70 proc. ligų atvejų antibiotikų išrašoma tuomet, kai jų visiškai nerei­kia. Didžiausias procen­tas - pirminėje sveikatos prie­žiū­ros grandyje, daž­niausiai vai­kams, sergantiems viršu­ti­nių kvė­pavimo ta­kų infekcijomis, kurias paprastai sukelia įvai­rūs virusai. Todėl visiškai na­tūralu, jog nereikalingas an­ti­biotikų varto­jimas skati­na bakterijų at­sparumo vys­ty­mąsi“, – sako biomedicinos mokslų daktarė Asta Križanauskienė.

Tyrimų duomenimis, antibiotikų poveikis, sergant virusinėmis kvėpavimo takų in­fekcijomis, yra minimalus. Dauguma pacientų pasveiksta per savaitę, nepriklausomai nuo to, vartojo antibiotikus ar ne. Kiekvienas nereikalingas jų kursas reiškia, kad kita infekcija bus kur kas sunkiau išgydoma.

Kita problema antibiotikai parenkami neracionaliai. Kadangi gydytojai labai retai atlieka tyrimus, tiksliai nustatančius bakterinį ligos sukėlėją ir jo jautrumą antibiotikams, dažnai skiria juos platesnio veikimo spektro, manydami, jog tai paveiks įvairius sukėlėjus.

Diagnostikos keliai

Pasak UAB „Rezus.lt“ medicininių tyrimų laboratorijos vedėjos mikrobiologės Zitos Minkienės, gydytojas visada turi pasverti visus „už“ ir „prieš“, padedančius nustatyti, ar infekcija yra virusinės, ar bakterinės kilmės ir ar būtina skirti antibiotiką. Šią užduotį apsunkina ir labai ribotas gydytojo konsultacijos laikas bei tyrimams skirti resursai. Komplikacijos dažniausiai pra­sideda 4–5 ligos dieną. Tad per tą  laikotarpį galima ir būtina atlikti mikrobiologinius tyrimus bei išsiaiškinti sukėlėją, atlikti antibiotikogramą išskirtai bakteri­jai.

„Antibiotiko gali būti skiriama, tiksliai žinant infekcijos sukėlėją ir jo jautrumą vaistams, prieš tai mikrobiologiškai ištiriant infekuotą medžiagą. Kai tokių galimybių nėra, antibiotiką patartina skirti pagal labiausiai tikėtiną sukėlėją bei žinomą jo jautrumą antibiotikams, atsižvelgiant į saugumą žmogui“, – sako gyd. A. Kažemikaitienė.

Pacientams kreipiantis dėl infekcinių susirgimų, šeimos gydytojai privalo nemokamai atlikti C reaktyvaus baltymo (CRB), automatizuotą bend­rą kraujo tyrimą bei streptokoko A tyrimus (esant gerk­lės, ryklės ar tonzilių uždegimui) vaikams iki 7 m. Iš pirmojo tyrimo per kelias minutes galima nustatyti, ar žmogus serga virusine, ar bakterine infekcija, stebėti ligos intensyvumą ir eigą. Streptokoko A tyrimas leidžia konkretizuoti, ar bakterinę ligą sukėlė streptokokai.

„Tačiau norint nustatyti infekcijos sukėlėją ir atlikti mik­robiologinį tyrimą, pacientas privalo susimokėti pats, – sako Diagnostikos ir gydymo įstaigų asociacijos DIGA prezidentė Daiva Kazlauskienė. – Būtent dėl to šie tyrimai dažniausiai ir neatliekami.

Kokie tyrimai objektyviausiai nustato, ar ligos sukėlėjas yra virusas, ar bakterija?

„Tiksliausias tyrimas yra su­kėlėjo identifikacija (molekulinis arba mikrobiologinis tyrimas), antigeno detekcijos testai bei prokalcitonino tyrimas, kuris yra specifiškas bakterinės infekcijos žymuo. Šie tyrimai atliekami ir Lietuvoje. Prokalcitonino tyrimas, įtariant apatinių kvėpavimo takų infekciją, leidžia neskirti antibiotikų“, – teigia gyd. A. Kri­žanauskienė.

Taigi, jei pacientas gali susimokėti už prokalcitonino tyrimą, palaukti rentgenogramos, pateikti mikrobiologiniam tyrimui reikalingas medžiagas, gydymas yra tikslesnis ir, tikėtina, trumpesnis.

Deklaruojama, kad tyrimai nemokami

Kadangi visi tyrimai turėtų būti apmokami Valstybinės ligonių kasos (VLK) – bent taip deklaruojama viešai pacientams, tačiau gydymo įstaigos tokių lėšų neturi, ir dėl to dažnai gydytojams tiksliai nustatyti diagnozę yra labai sunku.

Realiai vienos konsultacijos kainą sudaro personalo dar­­bo laikas, privalomi at­likti kraujo tyrimai paciento būk­lei įvertinti, gliukozės, geležies kiekio kraujyje, kepenų ir inkstų fermentų, pag­rindinių elektrolitų nustatymo, skyd­liaukės hormonų tyrimai, elektrokardiogramos kaina, taip pat dažnai reikalingas rentgenologinis ištyrimas. Visi šie tyrimai turi būti apmokami VLK, bet jų kai­na yra ženkliai didesnė nei gydymo įstaigai ji sumoka. O tyrimus reikia kartoti ligos eigoje, pacientas gali sirgti kelis kartus per metus, atei­ti pasitikrinti pro­filak­tiš­kai.

„Žmonės privalo mokėti pri­valomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas ir turi teisę naudotis įstatymuose numatytomis sveikatos priežiūros paslaugomis nemokamai. Tačiau PSD įmokos negali užtikrinti nemokamų visų rūšių gydymo paslaugų. Todėl išeitis būtų įvesti papildomą savanorišką sveikatos draudimą. Tai leistų investuoti į savo sveikatos priežiūrą ir garantuoti ligos atveju būtiną laboratorinę diag­nostiką bei gydymą“, – sako DIGA prezidentė D. Kazlauskienė.

Jurga GRIGIENĖ

Sveikatos žurnalistų asociacijos narė 

Atnaujinta Penktadienis, 31 kovo 2017 10:32