Apgirtus padvigubėti gali ne tik vaizdas, bet ir problemos...

„Vartodami alkoholį rizikuojate savo sveikata, šeimos ir visuomenės gerove“, - skelbia visiems gerai žinomas viešas įspėjimas. Tačiau dažnai pasitaiko ir taip, jog alkoholis gali pakenkti ne tik piniginei, bet ir reputacijai: išgėrus neretam daugelis dalykų ima atrodyti kiek kitaip nei yra iš tikrųjų. Pavyzdžiui, bėdos ar pavojai. Šilalės rajono apylinkės teisme neseniai išnagrinėtos net kelios administracinės teisės pažeidimų bylos dėl skambinimo pagalbos telefono numeriais nesant poreikio. Visais atvejais tai buvo daryta apsvaigus, o jokio tikro pavojaus nebuvo.

Su „auka“ susišnekėti nepavyko

Vienas toks atvejis užfiksuotas balandžio pradžioje. Nors melagių diena buvo jau ką tik praėjusi, šilališkiui E.D., matyt, dar norėjosi papokštauti. Tiesa, prie viso to stip­riai prisidėjo svaigieji gėrimai. Balandžio 2-ąją jis, saugiai būdamas savo namuose, paskambino pagalbos telefonu ir pranešė, kad pažįstamas, vardu Atamanas, gatvėje neva grasino jam peiliu, gąs­dino papjausiąs. Visa tai esą įvyko prieš dvi valandas. Nuskubėję į galimo nukentėjusiojo namus, policijos pareigūnai ra­do jį sveiką, gyvą, tik jau sunkiai besiorientuojantį ap­linkoje. Į alkoholio matuok­lį E.D. įpūtė net 2,67 promilės. Dėl jo girtumo nė vienam iš policininkų susikalbėti su pagalbą kvietusiu vyriškiu nepavyko. Juokingiausia, jog šis ir pats nesugebėjo atsiminti, dėl kokios priežasties šaukėsi policijos. Paaiškėjus, kad pareigūnai ant kojų sukelti visai be reikalo, o E.D. žinojo, jog nėra jokio pavojaus, jam pareikšti kaltinimai pagal ATPK 18820 str.

Skiriant nuobaudą, atsižvelgta į lengvinančias bei į sunkinančias aplinkybes. Situaciją šiek tiek gelbėjo vyro tvirtinimas, jog dėl nepagrįsto skambinimo pagalbos numeriu jis nuoširdžiai gailisi, be to, turi tik 15 procentų darbingumo lygį. Kita vertus, atrodo, tokie „pokštai“ E.D. jau ne naujiena. Pa­aiškėjo, kad melagingai pagalbos jis šaukiasi nebe pirmą kartą - administracine tvarka dėl analogiško pažeidimo vyras per metus baudžiamas pakartotinai. Šį sykį teismas E.D. skyrė 86 eurų baudą.

Susipyko dėl muzikos

Tokia pat suma piniginę paploninti teks ir šilališkiui G.R. Jis pagalbą kvietėsi susiginčijęs su žmona. O šeimyną sukiršino... per garsi muzika.

Prieš daugiau nei mėnesį G.R. su žmona V.R. lankėsi Rietavo turguje. Kad kelionė neprailgtų, grįždami automobilyje klausėsi muzikos. Tačiau sutuoktinių skoniai išsiskyrė: moteriškei pasirodė, kad ji skamba per daug trankiai, todėl kilo ginčas. O kai ji nusprendė išjungti grotuvą ir šis, per stipriai patrauktas, iškrito, vyrą ištiko isterijos priepuolis. Parskubėjęs į namus, jis paskambino policijai bei pasiskundė, jog žmona sugadinusi judviejų turtą, pridariusi nuostolių.

Pradėjus aiškintis aplinkybes, nustatyta, kad, moteriai išmetus automagnetolą ant žemės, vyras baisiausiai supyko. Tačiau ši nusprendė nepasiduoti kieme plyšaujančio sutuoktinio provokacijoms ir, nekreipdama į tai dėmesio, nuėjo namo. Aistroms nurimus, moteris automobilio radijo imtuvą įstatė į vietą. Bet, pasirodo, karštakošis vyras jau buvo spėjęs pasiskųsti policijai, tad toks žmonos tvarkos darymas jam nepatiko. Jis išlupo mag­netolą ir padėjo ant žemės, tikėdamasis taip įrodyti, kad moteris išties sugadino jo turtą. Pro langą pamačiusi, ką vyrelis išdarinėja, V.R. vėl nukulniavo prie mašinos ir grotuvą vėl grąžino į vietą...

Katės ir pelės žaidimą primenančią istoriją užbaigė po­licijos pareigūnai. G.R. jie rado neblaivų (2,49 prom.), o nuostolių dėl magnetolos neužfiksavo, kadangi automobilis yra bendras šeimos turtas.  Administracinės teisės pažeidimo byloje įrody­ta, jog G.R. iškvietė pareigūnus, žinodamas, kad nėra pagal­bos poreikio, todėl teis­mas vyriškiui skyrė 86 Eur baudą.

Gegužės 2 d. taip pat nubaustas dar vienas šių dvie­jų nelaimėlių „kolega“. Balan­džio pabaigoje neblaivus rajono gyventojas R.V. sumanė pasiguosti pareigūnams, kad neva niekaip neišprašo iš savo namų penkių svečių. Galbūt vyriškiui ir buvo įgrisusi draugų viešnagė, bet greičiausiai spalvas sutirštino išgertas alkoholis. Atvykę į namus, policijos pareigūnai nustatė, jog jam negresia joks pavojus, o tuo labiau nereikia pagalbos. Už tokią „pramogą“ R.V. taip pat skirta 86 Eur bauda. 

Birutė PALIAKIENĖ

Atnaujinta Antradienis, 24 gegužės 2016 09:28