„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Už nelegaliai įdarbintuosius – bauda darbų vadovui

Valstybinės darbo inspekcijos Tauragės skyriaus spe­­cia­listai, gavę informacijos apie nelegaliai prie Pa­­jū­­rio ambulatorijos triūsiančius darbininkus, atli­ko pa­tik­ri­­ni­mą. Pranešimas pasitvirtino – spalio 19 d. užklupti dar­bi­ninkai, pasirodžius inspektoriams, spru­ko į visas ke­tu­rias puses. Atlikus tyrimą ir iš­siaiškinus ap­lin­kybes, byla dėl nelegalaus darbo nu­ke­lia­vo į teismą, o atsakomybę dėl šio nusižengimo pri­si­ėmė darbus atliku­sios įmonės vadovas. Jo veiksmus įvertinęs teismas sky­rė minimalią 1000 eurų baudą.

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.87

Atnaujinta Antradienis, 27 Lapkritis 2018 08:28