„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Kontrabandinės cigaretės kainavo brangiai

Nors banderolėmis neženklintų rūkalų Lietuvoje, ypač mūsų re­gio­ne, mažėja, vienas kitas, už­si­­gei­dęs uždrausto vaisiaus, pa­kliūva į teisėsaugos rankas. Tokiais atvejais, net jeigu cigaretės ga­be­na­mos asmeniniam vartoji­mui, jų tu­rė­ji­mas gali atsieiti brangiai. Taip nu­ti­ko ir Janei J., kuri tarp as­meninių daik­tų gabenosi šešis blokus ci­ga­rečių „Winston Blue“. 

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 70