„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Atsiskaityti už prekes teks

Jau įsiteisėjo Šilalės teismo priimtas sprendimas ci­vi­linėje byloje, kurioje mūsų rajono ūki­ninkas Rolandas buvo įvar­dintas atsakovu, neatsi­skaitančiu už įsigytas trak­toriaus detales.

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 74