Kartais savo nuomonę geriau pasilaikyti...

Neretai žmonės, žinodami, jog ga­li išvengti atsako­my­bės, leidžia sau daugiau nei derėtų. Gal todėl tiek daug ne­tolerancijos slepia­si in­ternete, kur komenta­rus pa­­si­ra­šo anonimai, netikrų pro­filių kū­­rėjai. Ta­čiau būna ir „drąsuolių“, kurie tikisi, kad internete jų reiškiama nuo­monė atsako nesulauks.

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 84