Sukčiai atakuoja

„Swedbank“ saugumo specialistai įspėja, kad fiksuo­ja naują sukčių atakų bangą, kuomet gyventojams siun­čiamos SMS žinutės bei gąsdinama užblo­kuoti jų sąskaitas.

„Šilalės artojo“ inform.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 88