„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Ekologinis ūkis pateisino lūkesčius

A. Būdvytienė su sūnumi Albinu, marčia Jolanta bei anūkais Pranu ir Sigitu A. Būdvytienė su sūnumi Albinu, marčia Jolanta bei anūkais Pranu ir Sigitu

Teneniuose, Nepriklausomybės gatvės pirmuoju numeriu pažymėtame name, 80-ąjį gimtadienį atšventė Al­dona Būdvytienė. Ji čia gyvena su sūnumi Albinu, mar­čia Jolanta ir darbštuoliais anūkais.

Algirdas DAČKEVIČIUS

AUTORIAUS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.26